UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

18:44 - Thứ Tư, 07/10/2020 Lượt xem: 4034 In bài viết

ĐBP - Ngày 7/10, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2020 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình quan trọng. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tham gia ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung trong Báo cáo thuyết minh liên quan đến đánh giá tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất; thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; đối với Báo cáo thuyết minh dự toán chi phí quy hoạch còn một số số liệu chưa phù hợp với thực tế cần điều chỉnh lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn cho rằng, việc thực hiện quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công việc mới nên không tránh khỏi sự lúng túng trong cách làm. Do đó các đơn vị được giao nhiệm vụ cần chủ động hơn; dù có khó khăn nhưng phải thực hiện và làm có chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt với các sở, ngành tỉnh và địa phương để sớm hoàn thiện nội dung báo cáo. Trong đó, việc xây dựng và đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới phải có cơ sở, kịch bản rõ ràng để làm động lực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu.

Đối với tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020, các ý kiến tập trung làm rõ một số nội dung về nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2020); đề nghị đơn vị soạn thảo (Sở Kế hoạch và Đầu tư) rà soát, đánh giá lại số liệu về nhu cầu tăng/giảm nguồn vốn; đề xuất tăng, giảm danh mục khởi công xây dựng mới chưa có trong danh mục đầu tư công năm 2020.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các ngành, chủ đầu tư phải rà soát lại các nguồn vốn, coi kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành. Đối với vốn năm 2019 kéo dài năm 2020 nếu không quyết toán được trong năm 2020 sẽ thu hồi vốn. Đối với nguồn vốn năm 2020, khả năng giải ngân vốn thấp hoặc quá thấp cần có kế hoạch điều chỉnh vốn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác.

Đối với 3 tờ trình về: Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quy định quản lý đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh; Ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, cơ bản các đại biểu đồng tình với dự thảo. Nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn giao các sở: Tài Chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện.

Đối với 4 Dự thảo tờ trình đề nghị: Ban hành Quy chế phối hợp trong Quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh, được các đại biểu đã đóng góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác