Bài dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng

Chủ động tạo nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới (bài 2)

09:02 - Thứ Hai, 05/10/2020 Lượt xem: 3106 In bài viết

Bài 1: Khắc phục sự thiếu hụt nguồn nhân sự

Bài 2: Những tín hiệu đáng mừng

ĐBP - Nhờ sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và những cách làm sáng tạo, hiệu quả, công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp của Ðiện Biên đã đạt kết quả nhất định, từng bước tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, nhất là chuẩn bị đội ngũ nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Những năm qua, công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp, tỉnh xác định công tác quy hoạch cán bộ là nội dung trọng yếu trong các khâu của công tác cán bộ, tạo sự chủ động và có tầm nhìn chiến lược. Qua đó, khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Công tác quy hoạch phải gắn kết chặt chẽ với các khâu khác trong công tác cán bộ để đảm bảo chất lượng nguồn nhân sự quy hoạch, đảm bảo cán bộ đáp ứng ngay nhiệm vụ khi được sử dụng.

Chủ động tạo nguồn nhân sự, Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, mỗi khâu trong công tác cán bộ dựa vào kết quả của khâu trước để thực hiện và là cơ sở thực hiện của khâu kế tiếp. Lấy nhận xét, đánh giá cán bộ làm cơ sở để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Căn cứ vào quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với từng chức danh quy hoạch; lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Vì vậy các khâu trong công tác cán bộ đều phải chặt chẽ, thận trọng, khách quan gắn với thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nhân sự quy hoạch, đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu hoặc khi đến kỳ đại hội Ðảng và bầu cử HÐND, UBND các cấp...

Năm 2019 là năm cuối của nhiệm kỳ, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ cuối năm và đánh giá cả nhiệm kỳ là hết sức quan trọng thông qua công tác tự phê bình và phê bình để động viên, khích lệ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cũng như mọi cán bộ phát huy ưu điểm, đồng thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Ðây là cơ sở quan trọng để rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp. Ðể lựa chọn “đúng” và “trúng” nhân sự, cán bộ khi đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển hay giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp, ngoài những tiêu chuẩn của cán bộ được quy định rất rõ ràng từ bản lĩnh chính trị, có kinh nghiệm qua các vị trí công tác thì một trong những yêu cầu tiên quyết đó là cán bộ phải có đức, có tài, được tín nhiệm. Tài năng ở đây không chỉ xem xét đơn thuần về bằng cấp mà phải đo bằng năng lực thực tiễn trong giải quyết công việc có hiệu quả hay không, có tác động tích cực đến đời sống nhân dân không và nhất là tại địa bàn, lĩnh vực cán bộ được phân công phụ trách.

Nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở kết quả quy hoạch cán bộ, Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ. Theo báo cáo hàng năm, đến nay, cấp ủy các cấp đã liên kết mở các lớp và cử cán bộ trong nguồn quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại các ban, bộ ngành Trung ương và trong tỉnh. Trong đó đào tạo về chuyên môn từ đại học trở lên hơn 3.000 đồng chí; đào tạo về lý luận chính trị cho gần 6.000 đồng chí; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, ngoại ngữ, tin học, quốc phòng và an ninh... cho hơn 85.000 lượt cán bộ. Do vậy, chất lượng nhân sự quy hoạch được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi khi bố trí, sử dụng cán bộ. Nhiệm kỳ qua, trong toàn tỉnh đã giới thiệu gần 500 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp; điều động, bổ nhiệm gần 400 đồng chí, giới thiệu ứng cử đối với gần 200 đồng chí là cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể huyện và tỉnh. Ðặc biệt, kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được nâng lên về chất lượng so với các nhiệm kỳ trước đây. Hiện nay, quy định chặt chẽ về hồ sơ nhân sự và hồ sơ nhân sự cũng là một thuận lợi trong việc phát hiện nguồn, tham mưu, đề xuất nhân sự đảm đương các chức danh quy hoạch và trong bố trí nhân sự toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng xong phương án nhân sự cấp ủy tỉnh trình Trung ương trong nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh đã được phê duyệt đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Gặp lại anh Trần Hiến Giang, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Chiềng Sinh, anh vui mừng cho biết: Ðảng ủy xã đã tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo xã. Ðại hội vừa qua của Ðảng bộ xã thành công tốt đẹp với chất lượng cấp ủy được nâng lên rất nhiều so với nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy xã có 9 đồng chí thì 4 đồng chí có trình độ đại học, 4 đồng chí chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học, 1 đồng chí cấp ủy là bí thư chi bộ bản cũng đang chuẩn bị làm thủ tục nhập học. Trình độ lý luận chính trị đạt 100%, trong đó có 1 đồng chí trình độ cao cấp.

Không chỉ đối với xã Chiềng Sinh, đại hội Ðảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của tỉnh vừa qua cho thấy, chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp cũng tăng lên rất nhiều, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Ðồng chí Phan Bá Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhìn chung đạt chuẩn theo yêu cầu, chất lượng được nâng lên nhiều so với nhiệm kỳ trước. Trong số 3.150 cấp ủy viên được bầu từ 613 chi, đảng bộ cơ sở có 21 tiến sĩ, 430 thạc sĩ, 1.856 đồng chí có trình độ đại học, 99 đồng chí có trình độ cao đẳng và 644 đồng chí có trình độ trung cấp về chuyên môn; về trình độ lý luận chính trị có 696 đồng chí có trình độ cao cấp, 2.058 đồng chí có trình độ trung cấp, 110 đồng chí có trình độ sơ cấp. Ðối với cấp ủy cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại đại hội 14 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã bầu 407 đồng chí vào cấp ủy; trong đó có 6 tiến sĩ, 106 thạc sĩ, 286 đại học, 8 đồng chí có trình độ trung cấp và cao đẳng; về lý luận chính trị có 314 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân, 88  đồng chí có trình độ trung cấp. Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đội ngũ nhân sự cấp ủy các cấp trong tỉnh có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị tăng lên đáng kể so với nhiệm kỳ trước, ngoài ra, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cơ cấu 3 độ tuổi cũng được đảm bảo theo yêu cầu. Ðối với cấp ủy cấp trên cơ sở, đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy viên có trình độ đại học và thạc sĩ là 85,12%, chưa có trình độ tiến sĩ; trình độ cao cấp lý luận chính trị là 57%, trình độ trung cấp là 34,15%. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy viên có trình độ đại học và trên đại học đạt 97,8%, trình độ trung cấp lý luận chính trị đạt 100%.

Làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn kết chặt chẽ với nhận xét đánh giá, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và các khâu khác trong công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nói chung, đội ngũ cấp ủy các cấp nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh. Thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở cho thấy tín hiệu vui và niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội khóa mới.

     Lê Thị Diệu Thúy

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Bình luận

Tin khác