Khai trương Trang tin điện tử ''Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII''

09:00 - Chủ Nhật, 04/10/2020 Lượt xem: 2658 In bài viết

Chiều 3-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII" tại địa chỉ: daihoi13.dangcongsan.vn.

Các đại biểu bấm nút khai trương Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII".

Tham dự và chỉ đạo lễ khai trương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII" là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cung cấp dữ liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các thông tin liên quan đến đại hội. Trang tin gồm 6 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga; được thể hiện dưới các hình thức báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và đưa vào vận hành Trang tin điện tử, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Để trang tin vận hành đạt hiệu quả cao, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan tập trung tuyên truyền, giới thiệu, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để bạn đọc hiểu đúng hơn về đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của Đảng ta.

Trang tin phải trở thành diễn đàn trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của bạn đọc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời đăng tải ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiều bào, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Biên tập trang tin phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin chính thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho đại hội để chống phá Đảng ta, Nhà nước ta, chế độ ta.

“Trang tin phải luôn nâng cao chất lượng nội dung, hình thức hấp dẫn bạn đọc; là địa chỉ tin cậy để bạn đọc tiếp cận Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mở rộng các hình thức tuyên truyền về những điểm cốt lõi, những điểm mới trong nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Từ ngày 15-10-2020, các cơ quan báo chí cần tập trung cao độ tuyên truyền, giới thiệu nội dung dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều hình thức thông tin sinh động để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý với Đảng về nội dung dự thảo các văn kiện đại hội”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị khẩn trương chuẩn bị và đưa Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào hoạt động theo đúng kế hoạch, góp phần quan trọng trong dẫn dắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi ra mắt trang tin, cần vận hành thông suốt, không để xảy ra lỗi và sai sót về kỹ thuật, nội dung.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác