Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12:20 - Thứ Sáu, 02/10/2020 Lượt xem: 4848 In bài viết

ĐBP - Ngày 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy, chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 bước theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh (bước 2), các đại biểu đã thực hiện giới thiệu tái cử đối với cán bộ nữ người dân tộc thiểu số là Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng phiếu kín theo danh sách đã được Hội nghị BTV Tỉnh ủy xem xét, thông qua ở bước 1.

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 3) (lần 1), căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy, chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng phiếu kín.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy, chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tại bước 2, 3, 4) đạt trên 50% tổng số đại biểu triệu tập, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 5) (lần 2), đại biểu đã thảo luận, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được tín nhiệm, giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025; đồng chí Lò Hải Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được tín nhiệm, giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy, chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, căn cứ vào kết quả biểu quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (ngày 27/8/2020 và 2/10/2020) về giới thiệu nhân sự tái cử BCH, BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự cấp ủy tham gia đảm nhận các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021 - 2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình BCH Đảng bộ tỉnh điều chỉnh phương án nhân sự cấp ủy từ dự kiến giới thiệu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh sang ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021 - 2026. Sau khi xem xét, phân tích tình hình thực tế, trên tinh thần trách nhiệm, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín với phương án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh phương án nhân sự cấp ủy từ dự kiến giới thiệu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh sang ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021 - 2026. Hội nghị cũng đã thông qua Đề án lựa chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác