Liên minh hợp tác xã tỉnh Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025

10:48 - Thứ Sáu, 02/10/2020 Lượt xem: 3233 In bài viết

ĐBP - Ngày 2/10, gần 140 đại biểu đại diện cho các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh tới dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu của đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khu vực kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là HTX có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; số lượng HTX, tổ hợp tác (THT) thành lập mới không ngừng gia tăng. Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ gần 34 tổ hợp tác, 50 HTX thành lập mới đúng luật định. Đến nay, toàn tỉnh có gần 440 THT với gần 4 nghìn thành viên; 235 HTX với tổng số trên 10 nghìn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: nông, lâm, thủy sản; lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; công thương với tổng vốn điều lệ gần 557 tỷ đồng. Nhiều HTX đã tích cực ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị, tạo dựng được thương hiệu sản phẩm mang đặc trưng của địa phương. Năm 2019, bình quân doanh thu đạt gần 1,7 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân ước đạt 145 triệu đồng; thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động đạt 3,3 triệu đồng/tháng; nộp ngân sách đạt hơn 3,9 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm thành lập mới 20 HTX trở lên; doanh thu bình quân đạt gần 1,8 tỷ đồng/năm; tạo việc làm mới cho 750 người lao động/năm; thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động đạt 58 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Tiến biểu dương những kết quả đã đạt được, song cũng nhấn mạnh KTTT của tỉnh nhìn chung phát triển còn chậm, chưa khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh của địa phương; phần lớn HTX có quy mô nhỏ, thiếu sự liên doanh liên kết, sức cạnh tranh thấp. Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT trong các tầng lớp nhân dân; tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất với tỉnh các giải pháp để củng cố, đổi mới, phát triển KTTT; sớm khắc phục những hạn chế yếu kém, phát triển HTX gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp. Các huyện, thị, thành phố cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với các HTX hoạt động trên địa bàn; các sở, ngành liên quan hỗ trợ các HTX trong lĩnh vực ngành mình phụ trách đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận

Tin khác