Trung Thu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

09:06 - Thứ Sáu, 25/09/2020 Lượt xem: 3157 In bài viết

ĐBP - Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Ðảng bộ xã Trung Thu (huyện Tủa Chùa) xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bằng nhiều giải pháp, các buổi sinh hoạt chi bộ dần đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của chi bộ được khẳng định.

Một buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ bản Phô.

Ông Ðỗ Tuấn Cảnh, Bí thư Ðảng ủy xã Trung Thu cho biết: Ðảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị quyết 12-NQ/HU của Huyện ủy Tủa Chùa về “xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức đảng giai đoạn 2015 - 2020”. Ðảng ủy xã xây dựng quy chế làm việc, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách một chi bộ, thường xuyên dự sinh hoạt, hướng dẫn bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc cách thức, nội dung sinh hoạt đối với từng chi bộ. Ðồng thời nắm bắt tâm tư, các luồng dư luận xã hội đối với cán bộ, đảng viên; làm rõ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt trong đó chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, việc sinh hoạt đi vào nền nếp, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Trách nhiệm của ban chi ủy và bí thư chi bộ trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt được nâng lên, các ý kiến thảo luận sôi nổi hơn.

Ông Vừ A Dùa, Bí thư Chi bộ bản Phô cho biết: Chi bộ có 17 đảng viên, sinh hoạt thường kỳ 1 lần/tháng. Phần đầu buổi sinh hoạt, chi ủy luôn thông tin tới đảng viên các vấn đề chính về tình hình thời sự trong nước và địa phương. Chi bộ dành nhiều thời gian đánh giá về tình hình thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên dân chủ góp ý trên tinh thần xây dựng, bám sát nội dung được đưa ra thảo luận. Kết thúc buổi sinh hoạt là thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong thời gian tới.

Ðể nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ Ðảng ủy xã đã làm tốt công tác phát triển đảng. Trong công tác phát triển đảng viên, Ðảng ủy xã Trung Thu chú trọng công tác tạo nguồn của từng chi bộ, ưu tiên phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ. Ðảng ủy lãnh đạo, hướng dẫn các chi bộ nắm vững quy trình, thủ tục, từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đảm bảo yêu cầu xây dựng đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ gắn với các phong trào thi đua, các chi bộ phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Bằng những cách làm trên, giai đoạn 2015 - 2020, Ðảng bộ xã Trung Thu đã kết nạp được 58 đảng viên mới, thành lập thêm 1 chi bộ, nâng tổng số lên 14 chi bộ với 203 đảng viên.

Ðể nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên trong thời gian tới, Ðảng ủy xã Trung Thu tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và cấp ủy cấp trên; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên; coi trọng rèn luyện, giáo dục đảng viên dự bị; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác