Ðẩy mạnh tuyên truyền Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV

09:14 - Thứ Tư, 16/09/2020 Lượt xem: 4070 In bài viết

ĐBP - Ðại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Nối tiếp thành công đó, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hướng tới Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Các trục đường TP. Ðiện Biên Phủ được trang hoàng cờ, pa nô, khẩu hiệu chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan thành viên. Ðồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai, chất lượng công việc; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Theo kế hoạch, Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2020, việc tuyên truyền đại hội được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua chào mừng đại hội. Công tác tuyên truyền được các cấp, ngành, đơn vị triển khai sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng địa phương, đơn vị như: Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đợt sinh hoạt, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; kết quả các phong trào thi đua, những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... Ngoài ra, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội còn phát huy các hình thức tuyên truyền trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử; đăng tải chia sẻ các thông tin tích cực, chính thống về đại hội đảng các cấp trên mạng xã hội facebook, zalo...

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, cơ quan tuyên giáo các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực triển khai các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, định hướng thông tin dư luận xã hội. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tìm hiểu về các kỳ đại hội Ðảng, tổ chức phát động, vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Là đơn vị được giao xây dựng ma két trang trí khánh tiết và thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan, hiện nay ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực hoàn thiện các hạng mục, xây dựng nhiều cụm pa nô, cổng chào, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội. Ðồng thời triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền, cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh  - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền trên sóng truyền thanh, truyền hình các văn kiện, nội dung, thông tin về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Chỉ đạo Ðoàn Nghệ thuật tỉnh tập luyện các tiết mục văn nghệ để tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Ðại hội và chào mừng thành công Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Những ngày này, trên các trục đường chính TP. Ðiện Biên Phủ, trung tâm các huyện, thị xã trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh, tạo khí thế phấn khởi trong toàn Ðảng, toàn dân. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ðại hội, góp phần tập trung trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Tú Anh
Bình luận

Tin khác