SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ðể xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, bản lĩnh

09:04 - Thứ Tư, 16/09/2020 Lượt xem: 3566 In bài viết

ĐBP - Ðến thời điểm này, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh đã hoàn thành và chúng ta đang tập trung chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Qua đại hội, các đảng bộ cấp huyện và tương đương đã lựa chọn bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới có đầy đủ phẩm chất, năng lực gánh vác nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðây là thắng lợi bước đầu trong công cuộc xây dựng quê hương trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên để xây dựng được đội ngũ cán bộ vững vàng, đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ trong quá trình công tác, thực thi nhiệm vụ thì không chỉ người cán bộ phải nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm mà cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời của cấp ủy đảng và phát huy được vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên nơi làm việc, nhân dân nơi cư trú đối với từng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt.

Thực tế cho thấy, trong quá trình công tác, lãnh đạo, chỉ đạo không ít cán bộ, đảng viên, thậm chí cán bộ chủ chốt cấp ủy tại một số đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp huyện “lĩnh án” kỷ luật của Ðảng như đã xảy ra thời gian qua. Một phần nguyên nhân là do cán bộ, đảng viên buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp trên chưa kiểm soát được việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp dưới… Chính vì vậy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương; các quy chế, quy định của Ðảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước để nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị và xã hội về tác hại của việc lạm quyền, lợi dụng quyền lực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được các quy định của Ðảng, nhất là quy định về giám sát trong Ðảng, quy định về những điều đảng viên không được làm… Mặt khác, cần phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể; đồng thời cần thực hiện nghiêm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Trong công tác cán bộ cần phải công khai để dân cùng biết, cùng bàn, cùng giám sát, kiểm tra. Bởi kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ không chỉ cần có cán bộ, đảng viên mà cần sự tham gia của người dân và muốn vậy cần lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi vi phạm.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Ðồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; trong xử lý sai phạm phải kịp thời, nghiêm minh, không có “vùng cấm”… Có như vậy mới thực sự xây dựng được đội ngũ cán bộ vững vàng, bản lĩnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ chính trị được giao, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác