Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng ngày càng được nâng cao

17:46 - Thứ Hai, 14/09/2020 Lượt xem: 3249 In bài viết

ĐBP - Ngày 14/9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng các cuộc kiểm tra ngày càng được nâng lên. UBKT các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, tăng cường giám sát thường xuyên, chú trọng giám sát chuyên đề, tập trung giám sát đối với các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cơ quan trong thực hiện quy chế làm việc, chức trách nhiệm vụ được giao. Số cuộc kiểm tra chấp hành, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, giám sát chuyên đề đối với đảng viên, thi hành kỷ luật đảng viên tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Giải quyết đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm. UBKT các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo Quy định số 30 - QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định số 30) và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương về công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo KTGS và xử lý kịp thời nghiêm minh, đúng quy trình, đúng quy định; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức và đảng viên.

6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong công tác KTGS nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung vào việc KTGS chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng gắn công tác KTGS với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lò Văn Muôn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác KTGS của Đảng nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng. UBKT Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quan trọng về công tác KTGS và kỷ luật Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát; tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ kiểm tra các cấp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Minh Thuỳ
Bình luận

Tin khác