Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

Đánh giá kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 24 trên địa bàn tỉnh

11:24 - Thứ Năm, 10/09/2020 Lượt xem: 4540 In bài viết

ĐBP - Sau khi giám sát thực tế, sáng nay (10/9) Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc đánh giá kết quả giám sát “Thực hiện Nghị quyết số 24/NĐ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Từ ngày 24/8 - 10/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát thực tế tại các huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà và TP. Điện Biên Phủ; giám sát tại Sở GD&ĐT, Sở VHTT&DL và Ban Dân tộc tỉnh; giám sát qua báo cáo đối với Sở Tài chính, UBND các huyện: Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ và Thị xã Mường Lay. Trên cơ sở báo cáo, giải trình của các đơn vị và qua giám sát thực tế, Đoàn giám sát đã báo cáo kết quả “Thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

Theo đó, thời gian qua Đề án đã được các sở, ban, ngành và các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành VHTT&DL triển khai hiệu quả. Việc thông tin, tuyên truyền về quản lý, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc đã được triển khai thường xuyên; công tác phát triển nguồn nhân lực đội ngũ làm công tác văn hóa tại các địa phương đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Nhiều mục tiêu của Đề án đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra...

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã tập trung phân tích, đánh giá một số nội dung “Thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trong giai đoạn vừa qua. Trong đó tập trung vào một số mục tiêu chưa đạt được, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế để đề suất các giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, như: Việc phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện các dự án thành phần theo đề án phê duyệt chưa kịp thời; số thôn bản được gắn biển tên đạt thấp (776/1.441 đạt 53,8%); công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các di sản văn hóa mới chủ yếu ở loại hình lễ hội và một số phong tục tập quán, nhiều di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học…

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác