Kiểm tra, giám sát để giữ vững kỷ luật trong Ðảng

14:12 - Thứ Hai, 07/09/2020 Lượt xem: 3477 In bài viết

ĐBP - Những năm qua Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, tổ chức cơ sở đảng.

Cán bộ, đảng viên xã Leng Su Sìn tìm hiểu thông tin về công tác KTGS trên báo, tài liệu. Ảnh: C.T.V

Ðảng bộ huyện có 45 tổ chức cơ sở đảng, 2.389 đảng viên. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, thi hành kỷ luật Ðảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng và nhiệm vụ KTGS, Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình công tác KTGS toàn khóa, hàng năm. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm của Ðảng bộ và những vấn đề nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: Việc quán triệt, thực hiện Ðiều lệ Ðảng; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ðảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên... Ðặc biệt, công tác KTGS gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Ðảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện…

Ông Tạ Văn Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Ðể thực hiện hiệu quả công tác KTGS theo đúng nguyên tắc, ngoài làm tốt công tác tư tưởng, động viên đảng viên, tổ chức đảng chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra; coi trọng thẩm tra, xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để kết luận đảm bảo dân chủ, khách quan…  Huyện ủy Mường Nhé đã chủ động phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban xây dựng Ðảng chủ trì các cuộc KTGS. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS được phân công theo chương trình cấp ủy đề ra. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo UBKT, các đảng ủy bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, xây dựng chương trình KTGS theo đúng quy định của Ðiều lệ Ðảng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, UBKT các cấp, các ban xây dựng đảng huyện Mường Nhé đã phối hợp tổ chức 53 cuộc kiểm tra, 14 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy. UBKT các cấp đã tiến hành 23 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát chuyên đề; nhận 10 đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh (giải quyết theo quy định 7 đơn, xếp lưu 3 đơn). Trong đó, UBKT đã giải quyết 2 đơn, chuyển đảng ủy các đơn vị cơ sở giải quyết 5 đơn. Ðặc biệt, Huyện ủy đã tiến hành xử lý kỷ luật 25 đảng viên vi phạm ở các hình thức khiển trách 13 đồng chí, cảnh cáo 5 đồng chí, khai trừ ra khỏi đảng 7 đồng chí; các hình thức xử lý đều tương xứng với mức độ vi phạm, do vậy không có trường hợp khiếu nại kỷ luật Ðảng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phát hiện, xử lý vi phạm đối với các tổ chức Ðảng và cá nhân đảng viên thuộc Ðảng bộ huyện Mường Nhé, cuối năm 2017, đầu năm 2018, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân đồng chí Bí thư Ðảng ủy xã Pá Mỳ. Qua kiểm tra, đã phát hiện vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân đồng chí Bí thư Ðảng ủy xã Pá Mỳ. Sau khi xem xét, đối chiếu các quy định của Ðảng, Ban Thượng vụ đề nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện xem xét thi hành kỷ luật; kết quả đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân đồng chí Bí thư Ðảng ủy xã Pá Mỳ.

Có thể khẳng định công tác KTGS đã góp phần giáo dục, phòng ngừa; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nhờ đó, kỷ luật của Ðảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tạo lòng tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng, chính quyền ngày càng được củng cố, nâng cao. Bước vào nhiệm kỳ mới, phát huy những thành tựu đã đạt được, UBKT Huyện ủy Mường Nhé tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Ðảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, hành động trong toàn Ðảng bộ, nhất là cán bộ, đảng viên. Ðặc biệt, tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp uỷ viên, người đứng đầu các cấp, các ngành; từ đó góp phần làm trong sạch tổ chức cơ sở Ðảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác