Kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

09:26 - Thứ Sáu, 28/08/2020 Lượt xem: 3547 In bài viết

ĐBP - Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xác định là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: UBKT Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chi tiết và đề ra lộ trình cụ thể thực hiện ngay từ đầu năm 2020. Trong đó, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 6 tổ chức đảng gồm: BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Mường Ảng; BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Mường Chà; BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; kiểm tra tài chính Đảng đối với BTV Huyện ủy Mường Ảng; đồng thời giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng theo thẩm quyền, xem xét, xử lý, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy định. Cùng với kiểm tra, chương trình giám sát theo chuyên đề sẽ tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ; việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện công tác cán bộ.

Mặc dù từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 xảy ra và diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhưng đến nay, các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã và đang được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Đến thời điểm này, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; BTV, UBKT Huyện ủy Mường Chà. Qua kiểm tra kết luận 2/4 tổ chức đảng được kiểm tra có hạn chế, khuyết điểm, đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Triển khai chương trình giám sát theo chuyên đề, hiện UBKT Tỉnh ủy đang thực hiện giám sát 7 đồng chí đảng viên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm UBKT Tỉnh ủy nhận được 40 đơn, thư tố cáo, kiến nghị, đề nghị đối với 2 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Qua xem xét đơn thuộc thẩm quyền là 5 đơn tố cáo đối với 5 đảng viên. Đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã giải quyết xong 1 đơn tố cáo 1 đảng viên, kết luận đơn tố cáo đúng, đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật; 4 đơn đang xem xét giải quyết theo quy định.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy huyện và tương đương; UBKT cấp dưới cũng được UBKT Tỉnh ủy chú trọng thực hiện. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra 8 tổ chức đảng và 9 đảng viên; giám sát 6 tổ chức đảng và 5 đảng viên; thi hành kỷ luật 39 đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới kiểm tra 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 4 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 5 tổ chức đảng và 13 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 19 đảng viên…

Với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy nói riêng và các cấp nói chung ngay từ những ngày đầu năm 2020 không chỉ góp phần phòng ngừa sai phạm, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên mà còn góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu Hằng
Bình luận

Tin khác