Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa

17:06 - Thứ Tư, 26/08/2020 Lượt xem: 4127 In bài viết

ĐBP - Ngày 26/8, đoàn giám giám của HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và Tổ giám sát số 1 đã giám sát “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về Đề án Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn huyện Mường Ảng (gọi tắt là Nghị quyết số 24).

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát thăm gia đình ông Quàng Văn Cá, bản Tọ Cuông - người đang được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Báo cáo của huyện Mường Ảng cho thấy, giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết số 24, huyện đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; bố trí kinh phí để bảo tồn, phục dựng một số lễ hội, xây dựng nhà văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đến nhân dân cũng như du khách trong, ngoài huyện; đồng thời, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác bảo tồn văn hóa vật thể, hàng năm huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tham gia Lễ hội Hoa Ban, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong đó chú trọng trưng bày, giới thiệu trang phục, đạo cụ truyền thống của các dân tộc, giới thiệu sản phẩm nghề thủ công truyền thống, đồ dùng gia đình, trang phục, đạo cụ truyền thống. Đối với công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể, huyện đã quan tâm bảo tồn, phục dựng một số lễ hội, lễ tết truyền thống trên địa bàn như: Lễ hội Tra hạt (dân tộc Khơ Mú), Tết Nào Pê Chầu (dân tộc Mông)... Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã tổ chức bảo tồn Tết Nào Pê Chầu tại 4 bản thuộc các xã: Ẳng Cang, Xuân Lao, Nặm Lịch, Ngối Cáy. Hàng năm, huyện cũng thực hiện tốt công tác xét chọn định kỳ các nghệ nhân đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Toàn huyện hiện có 2 nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 24 tại huyện Mường Ảng còn một số hạn chế như: Việc khai thác, phát huy, nâng cao giá trị các di sản văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; hầu hết di sản văn hóa chưa phát huy được giá trị phục vụ du lịch; một số hủ tục trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số chậm thay đổi, nhất là ở khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa... Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản còn hạn chế, nhất là trong giới trẻ...

Tại buổi làm việc, huyện Mường Ảng mong muốn HĐND, UBND tỉnh tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, quản lý Nhà nước đối với phát triển văn hóa thông tin, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bố trí kinh phí đầu tư, sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số...

Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 24 của huyện Mường Ảng; đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, phát huy giá trị, thực hiện tốt việc bảo tồn văn hóa vật thể, phi vật thể... từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đáp ứng nhu cầu về văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Trước khi làm việc với UBND huyện Mường Ảng, đoàn đã giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 24 tại xã Ẳng Tở; đồng thời ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác