HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên

16:54 - Thứ Tư, 26/08/2020 Lượt xem: 3840 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện Đề án Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; ngày 26/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã giám sát và làm việc tại huyện Điện Biên.

Tổ giám sát số 2 tham quan mô hình dệt thổ cẩm tại gia đình nghệ nhân Lò Thị Viên, bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.

Huyện Điện Biên là địa phương có dân số đông nhất trong tỉnh và cũng là địa phương có nền văn hóa phong phú với nhiều di sản có giá trị. Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn luôn được quan tâm, chú trọng. Các lễ hội văn hóa truyền thống được phục dựng, bảo tồn và quảng bá rộng rãi, từng bước phát huy hiệu quả.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 4 di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Huyện có 8 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, chủ yếu nắm giữ về lĩnh vực di sản văn hóa, như: Các loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc; tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng, phong tục tập quán các dân tộc… Huyện Điện Biên thường tổ chức các lớp tập huấn về văn nghệ quần chúng, dân ca, dân vũ cho cán bộ công chức và đội trưởng các đội văn nghệ trên toàn huyện; chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn về giáo dục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc để đưa vào giảng dạy trong các nhà trường…

Tại buổi làm việc với UBND huyện, Đoàn giám sát HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Điện Biên trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đoàn giám sát cũng tập trung phân tích và nêu giải pháp tháo gỡ một số vấn đề khó khăn, tồn tại trong công tác bảo tồn, phát triển văn hóa; đồng thời đề nghị làm rõ một số nội dung trong báo cáo liên quan đến việc triển khai đề án…

Trước đó, tổ giám sát số 2 đã kiểm tra thực tế, tham quan mô hình dệt thổ cẩm của dân tộc Lào tại gia đình nghệ nhân Lò Thị Viên, bản Na Sang 2, xã Núa Ngam và làm việc với UBND xã Núa Ngam về công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác