HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông

16:36 - Thứ Ba, 25/08/2020 Lượt xem: 3775 In bài viết

ĐBP - Ngày 25/8, Tổ giám sát số 2 - Thường trực HĐND tỉnh giám sát “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND về việc thông qua Đề án Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.

Tổ giám sát kiểm tra thực tế tại Di tích quốc gia Tháp Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông.

Theo báo cáo của UBND huyện Điện Biên Đông, công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp; hoạt động lễ hội phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các lễ hội truyền thống, trang phục dân tộc tiếp tục được phục dựng, bảo tồn, phát huy, như: Lễ hội Mừng cơm mới dân tộc Khơ Mú; trang phục dân tộc Xinh Mun, Lào; Tết hoa ban của dân tộc Xinh Mun; Tết Nào Pê Chầu của dân tộc Mông… Ngoài ra, các loại hình nghệ thuật biểu diễn âm nhạc, đạo cụ, trò chơi dân gian được tổ chức thường xuyên, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.

Trên địa bàn huyện Điện Biên Đông có 3 di tích được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Huyện cũng chú trọng bảo tồn các món ăn dân tộc; tiếng nói, chữ viết các dân tộc và rà soát, đề xuất công nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho những người có đủ điều kiện… Giai đoạn từ năm 2017 đến nay tổng kinh phí phục vụ công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện là trên 44,2 tỷ đồng.

Các thành viên tổ giám sát ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của huyện Điện Biên Đông trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đoàn giám sát đề nghị làm rõ một số nội dung: Tổng số thôn bản đã được đặt biển tên và chưa được đặt biển tên; kết quả rà soát các hủ tục lạc hậu đang tồn tại; nêu rõ kết quả thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu… Đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng đề nghị huyện Điện Biên Đông tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị tỉnh giao đất thuộc khu vực các di tích đã được xếp hạng; quan tâm việc đưa các trò chơi dân gian, trang phục truyền thống vào các hoạt động của nhà trường…

Trước đó, tổ giám sát số 2 đi kiểm tra thực tế tại Di tích quốc gia Tháp Chiềng Sơ; thăm gia đình Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Pháng (bản Nà Ly xã Chiềng Sơ); làm việc với UBND xã Chiềng Sơ về công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác