Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

18:06 - Thứ Hai, 17/08/2020 Lượt xem: 5703 In bài viết

ĐBP - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 17/8, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ Khối cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảm bảo nội dung, tính chất và đặc biệt là nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Gần 300 đảng viên tiêu biểu đại diện cho xấp xỉ 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII và các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ. Nổi bật là lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên… Đảng ủy Khối đã xem xét, ra quyết định kết nạp 1.180 đảng viên mới; xét chuyển đảng chính thức cho 1.078 đồng chí. Tính bình quân trong nhiệm kỳ, có 18,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy định, có tác dụng tích cực trong giáo dục, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ chị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả nhất định. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng Điều lệ, hiệu quả, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị...

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh”; tham luận của đại biểu tại Đại hội tập trung đánh giá kết quả đạt được tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ Khối; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ Khối cần chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường sát cơ sở, sát đảng viên và quần chúng, giải quyết và kiến nghị giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở.

Ngày mai (18/8), Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác