Tuổi trẻ Ðoàn Khối thi đua học và làm theo Bác

09:09 - Thứ Hai, 17/08/2020 Lượt xem: 3940 In bài viết

ĐBP - Việc học và làm theo Bác luôn được tuổi trẻ Ðoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh duy trì thường xuyên với tinh thần “đâu cần thanh niên có”. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, tuổi trẻ Ðoàn Khối tích cực tham gia các hoạt động thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN).

Ðoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khởi công “Con đường thanh niên” tại xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, nhiệm kỳ vừa qua, Ðoàn Khối triển khai nhiều cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua với nhiều đổi mới, sáng tạo. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng qua các website, mạng facebook, zalo... tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho ÐVTN trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết Ðại hội Ðoàn các cấp, chỉ tiêu chương trình công tác năm của Ðoàn thanh niên gắn với các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó Ðoàn Khối tích cực tham gia “Hành trình theo chân Bác”, các diễn đàn, tọa đàm; chương trình gặp gỡ các điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tiêu biểu các tỉnh phía Bắc được tổ chức hàng năm; tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðoàn Khối cũng xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong chương trình “Rèn luyện đoàn viên” - một trong những tiêu chí đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên, tổ chức đoàn hàng năm.

5 năm qua, Ðoàn Khối đã triển khai trên 200 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 152 đợt tình nguyện giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ 21 hộ gia đình đoàn viên nghèo phát triển kinh tế, giúp 8 hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm; tặng trên 7.000 suất quà, học bổng cho học sinh, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ban Thường vụ Ðoàn Khối chỉ đạo cơ sở đoàn tổ chức trồng hàng nghìn cây xanh, các hoạt động hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho ÐVTN, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức thay bảng điện, dây dẫn, công tơ, bóng điện, sửa chữa điện miễn phí, lắp đặt năng lượng mặt trời chiếu sáng cho nhiều nhà văn hóa các xã khó khăn; tổ chức khám bệnh, truyền thông sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, khám, phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.500 lượt người ở các xã khó khăn với tổng trị giá trên 400 triệu đồng...

Không chỉ tiên phong trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng, ÐVTN trong Khối còn tích cực thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ðẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và được nhân dân đánh giá cao. Thông qua các hoạt động cụ thể, ÐVTN chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Các cơ sở đoàn khối hành chính Nhà nước triển khai các hoạt động, phong trào vận động ÐVTN thực hiện tiết kiệm văn phòng phẩm, điện nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng lao động, học tập; ÐVTN khối các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, kinh doanh… Thông qua các phong trào hành động cách mạng do Ðoàn Khối khởi xướng, phát động tại các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho tổ chức Ðảng xem xét, kết nạp. 5 năm qua, toàn Ðoàn Khối đã bình xét và giới thiệu 1.105 đoàn viên ưu tú, 860 đồng chí được cấp ủy công nhận là đối tượng Ðảng và cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng; trong đó 547 đồng chí vinh dự được kết nạp Ðảng.

Tiếp tục tạo sức lan tỏa trong ÐVTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, ÐVTN; tăng cường phương pháp nêu gương của các thủ lĩnh Ðoàn. Lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của đoàn các cấp... góp phần thiết thực xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trần Thị Kim Thoa

 (Ðoàn Khối CQ&DN tỉnh)

Bình luận

Tin khác