Ðổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

09:06 - Thứ Hai, 17/08/2020 Lượt xem: 3404 In bài viết

ĐBP - Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách cơ sở, các ban chuyên môn của Ðảng ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sát thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2019).

Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 83 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với gần 4.000 đảng viên sinh hoạt. Thực hiện chủ trương của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ bản các chi, đảng bộ trực thuộc có nhiều cố gắng trong việc duy trì nề nếp chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát và nắm tình hình của Ðảng ủy Khối, một số chi bộ chưa nghiêm túc thực hiện Ðiều lệ Ðảng và các quy định của Ðảng về chế độ và nội dung sinh hoạt chi bộ. Biểu hiện đó là thực hiện chế độ sinh hoạt không thường xuyên và không đúng định kỳ, tổ chức sinh hoạt chưa đúng quy trình, quy định, chất lượng hạn chế... dẫn đến việc giảm sút vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Khắc phục tình trạng đó, Ðảng ủy Khối yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ; đảng viên phải có trách nhiệm tham gia sinh hoạt đầy đủ, có ý thức xây dựng trong mỗi buổi sinh hoạt. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt phải bảo đảm tính toàn diện vừa coi trọng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, mỗi quý chi ủy cần lựa chọn một số nội dung cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của từng chi bộ, cơ quan để sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần. Trong sinh hoạt chi bộ phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo, linh hoạt, tạo không khí cởi mở trong thảo luận xây dựng nghị quyết... Ban Thường vụ Ðảng ủy cũng phân công cán bộ các ban xây dựng Ðảng trực tiếp dự sinh hoạt đối với cấp ủy và chi bộ để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, giúp cấp ủy có hướng chỉ đạo kịp thời, đồng thời giúp các cấp ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII). Nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, giúp đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời các văn bản, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước để tự giác chấp hành; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, của cấp ủy cấp trên và chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Tại Ðảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được đặc biệt quan tâm. Ðồng chí Chử Thị Hải, Bí thư Ðảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Không chỉ duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Ðảng ủy nhà trường chỉ đạo cấp ủy, chi bộ trực thuộc quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề. Từ đó nghiêm túc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ chi bộ phân công. Phân tích, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện... Cách tổ chức sinh hoạt chi bộ này giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy được khả năng, năng lực của mình tham gia ý kiến xây dựng tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời gian qua.

Theo đánh giá của đồng chí Phan Thanh Vận, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ở các chi, đảng bộ trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực. Ðặc biệt là một số chi, đảng bộ thực sự mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, trong thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên; tạo không khí cởi mở, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, chi bộ nắm được tình hình, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm; đồng thời phát huy tốt vai trò của chi bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thị Huyền

 (Ðảng ủy Khối CQ&DN tỉnh)

Bình luận

Tin khác