Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

09:32 - Thứ Sáu, 14/08/2020 Lượt xem: 5201 In bài viết

ĐBP - Công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng luôn được Thành ủy Điện Biên Phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đoàn viên thanh niên TP. Điện Biên Phủ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện để rèn luyện, trưởng thành. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên TP. Điện Biên Phủ giúp người nghèo xã Mường Phăng làm nhà. Ảnh: C.T.V

Để xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, từng cấp ủy đảng thường xuyên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng mở rộng dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu từng cấp ủy đảng. Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo, quyền hạn của tập thể cấp ủy và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ.

Đảng bộ coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo. Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chỉ đạo việc tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng các bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, tự rèn luyện hàng năm, thường xuyên soi chiếu các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với quá trình làm việc của bản thân để tự sửa chữa, khắc phục.

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức; chú trọng chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở có bước đổi mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử… được coi trọng, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, chặt chẽ và dân chủ. Đầu nhiệm kỳ toàn thành phố có 1.028 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 83% trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học; 2,9% trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân; 7,7% trình độ lý luận chính trị trung cấp. Đến nay cán bộ thành phố có trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học chiếm 88%; trên đại học chiếm 1,8%. Về lý luận chính trị có 17% cán bộ có trình độ trung cấp; 4,2% có trình độ cao cấp và cử nhân. Thành phố thực hiện nghiêm túc các bước theo quy trình về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 2020 - 2025 và các năm tiếp theo trình tỉnh phê duyệt. Đồng thời thực hiện việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng, ban, MTTQ, đoàn thể thành phố, các phường, xã giai đoạn 2015 - 2020; 2020 - 2025 và các năm tiếp theo. Hàng năm thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy trình; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ.

Chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên bằng nhiều biện pháp, hàng năm trên 70% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở đảng yếu kém; hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 492 đảng viên mới (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra mỗi năm kết nạp 90 đảng viên trở lên).

Đảng bộ phường Mường Thanh là một trong những đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Quốc Hải, Bí thư Đảng ủy phường Mường Thanh cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên, Đảng ủy phường không “khoán trắng” cho chi bộ mà xác định Đảng ủy có trách nhiệm cùng chi bộ vào cuộc. Với quyết tâm cao của các cấp ủy đảng ở cơ sở và sự nỗ lực, phấn đấu của những quần chúng ưu tú, nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ phường kết nạp 40 đảng viên mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Cùng với công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Thành ủy Điện Biên Phủ thực hiện nghiêm túc, nền nếp và có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và ngăn ngừa, hạn chế sai phạm. Trong 5 năm qua, riêng cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 103 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giám sát đối với 37 tổ chức đảng, 21 đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm và xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; đảm bảo tính công minh, chính xác, kịp thời; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác