Tập trung lãnh đạo xây dựng thành phố Điện Biên Phủ phát triển toàn diện, bền vững

09:19 - Thứ Sáu, 14/08/2020 Lượt xem: 4075 In bài viết

ĐBP - Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn mới.

Một góc TP. Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao. Ảnh: C.T.V

Bước tiến sau một nhiệm kỳ

Với quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, là động lực của sự phát triển, nhiệm kỳ qua Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đảng bộ thành phố tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ từ thành phố đến cơ sở, thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ các phòng, ban, đoàn thể về xã, phường để cán bộ được gắn với thực tiễn cơ sở, phát triển năng lực chuyên môn. Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến và từng bước đi vào nền nếp; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ gắn với việc sử dụng cán bộ và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Tiếp tục duy trì, củng cố 100% các tổ dân phố, bản đã có chi bộ. Kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy các chi, đảng bộ; giải thể, chia tách, sáp nhập một số tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố được thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng; các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên. Trong đó tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát và thực hiện việc thi hành kỷ luật Đảng, nhất là xử lý tổ chức đảng và đảng viên sau các kết luận thanh tra, kiểm tra góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Kế thừa những thành tựu đạt được trên chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ đoàn kết đồng lòng, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ 5 năm ước đạt 23.637 tỷ đồng, tăng bình quân 9,47%/năm (đạt 100,14%); tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội ước thực hiện 7.587 tỷ đồng (đạt 100,53% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra). Thành phố tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm, như: Dự án đường 60m; Hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn phường Him Lam và phường Noong Bua; dự án 2 cầu qua sông Nậm Rốm, Chương trình đô thị miền núi phía Bắc; các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị...

Văn hóa, xã hội, tiếp tục được phát triển, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Sự nghiệp giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô trường lớp được rà soát, sắp xếp hợp lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy - học và việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số; đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đặc biệt từ năm 2018 thành phố đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,35% (năm 2016) xuống còn 0,3% hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra. Lĩnh vực quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo và ổn định tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Niềm tin và những quyết tâm mới

Từ ngày 1/1/2020, thực hiện Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên; TP. Điện Biên Phủ có 12 đơn vị hành chính (7 phường, 5 xã). Đảng bộ thành phố có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 6.800 đảng viên tham gia sinh hoạt. Sau khi sáp nhập thêm 4 xã từ huyện Điện Biên vào thành phố, thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/người/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố đặt mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc để tập trung lãnh đạo xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và tiểu thủ công nghiệp; tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ, phát triển rừng theo quy hoạch chung; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Một số mục tiêu quan trọng, cụ thể được Đảng bộ thành phố đặt ra đến năm 2025, như: Thu nhập bình quân đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm; thành phố phấn đấu được công nhận là đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, gắn với quản lý đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Hàng năm phấn đấu trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp 70 đảng viên trở lên; hàng năm phấn đấu thành lập mới 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân...

Phấn đấu xây dựng TP. Điện Biên Phủ trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, là trung tâm du lịch, dịch vụ phát triển của vùng Tây Bắc.

Hà Quang Trung

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ

Bình luận

Tin khác