Làm tốt công tác tuyên giáo ở cơ sở

09:12 - Thứ Năm, 30/07/2020 Lượt xem: 2063 In bài viết

ĐBP - Hoạt động tuyên giáo cơ sở là “cầu nối” đưa đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời giúp Ðảng và Nhà nước vừa thẩm định, vừa đề ra được đường lối chính sách phù hợp, sát, đúng. Vì vậy việc nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo từ cơ sở được đặc biệt quan tâm, để “cầu nối” luôn vững chắc và đưa người dân đi đúng hướng.

Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã Pa Thơm phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và các chính sách pháp luật cho người dân. Ảnh: C.T.V

Những năm qua hoạt động tuyên giáo ở cơ sở tại địa bàn tỉnh ta được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và được gắn với mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ðội ngũ tuyên giáo cơ sở trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đảng viên, nhân dân về mọi lĩnh vực: Lý luận chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật... góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong việc thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ðồng thời còn có vai trò nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, tổng hợp dư luận xã hội để phản ánh cho cấp ủy, giúp cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng ngay tại địa bàn. Thông qua chức năng tuyên truyền và định hướng dư luận của mình, công tác tuyên giáo cơ sở góp phần ổn định tình hình, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ðối với huyện Ðiện Biên, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 được tập trung 2 nội dung lớn là tuyên truyền các vấn đề, nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XX và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ðội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên tham mưu và cùng cấp ủy đảng, chính quyền các xã dành nhiều thời gian đi cơ sở, sâu sát phổ biến, chia sẻ thông tin, kiến thức cho nhân dân và nắm bắt tình hình phòng dịch, chuẩn bị đại hội, thi đua hướng tới đại hội, tư tưởng, dư luận xã hội tại địa bàn... Tại xã Pa Thơm, từ đầu năm đến nay Ðảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền cơ sở, đến các bản xa nhất của xã tuyên truyền lồng ghép nhiều nội dung, trọng tâm là biện pháp phòng dịch bệnh, không xuất cảnh trái phép và khai báo đúng để ngăn chặn Covid-19. Cùng với đó là các nội dung về chính sách pháp luật, an ninh, chính trị, phát triển kinh tế... Ông Lò Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Pa Thơm cho biết: Chúng tôi tổ chức đoàn tới từng bản để họp dân, nhiều buổi phải sắp xếp vào buổi tối để tập trung được đông đảo bà con. Ở các bản khó khăn, xa trung tâm, như Huổi Moi, Bom En người dân ít tiếp cận với thông tin đại chúng, nếu không đến tận nơi phổ biến, tuyên truyền, giảng giải thì họ không biết, không nắm được. Qua những chuyến đi như vậy cũng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết, xử lý, ổn định tình hình. Ði cơ sở là việc làm thường xuyên nhưng theo đợt tuyên truyền thì dự kiến từ giờ đến cuối năm sẽ có thêm ít nhất 2 chuyến về từng bản, từng hộ dân như vậy, đó là vận động phụ huynh đưa con em ra lớp đầu năm học mới và xây dựng gia đình văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân.

Có thể thấy, làm tốt công tác tuyên giáo sẽ góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của người dân vào cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Vì vậy trong “xã hội 4.0”, công tác tuyên giáo cơ sở cũng cần được đổi mới. Ðảng bộ, chính quyền các cơ sở đã sử dụng nhiều kênh thông tin khác nhau để tuyên truyền, nắm bắt thông tin địa bàn như thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua báo chí, truyền thanh - truyền hình; hay các buổi sinh hoạt đoàn thể... Ðặc biệt những năm gần đây sử dụng tốt mạng xã hội vào công tác tuyên giáo. Từ tỉnh đến xã, từ ban tuyên giáo các cấp đến các đoàn thể chính trị - xã hội lập tài khoản facebook, thường xuyên đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác với các thông tin sai trái, “độc hại”. Như trang facebook Tuyên giáo Ðiện Biện (của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ðiện Biên) trong 6 tháng qua đăng tải 29 tin, bài, nhận nhiều lượt tương tác, được tài khoản facebook của các đoàn thể huyện, xã và cán bộ, công chức trên địa bàn chia sẻ. Ðể công tác tuyên giáo cơ sở đạt hiệu quả cao, ngoài việc triển khai như thế nào thì nhân lực là yếu tố vô cùng quan trọng. Ðó là đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể; cán bộ, công chức, đảng viên... Việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ này cũng được quan tâm thông qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng đảng viên mới; quán triệt, phổ biến, cập nhật chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước và chỉ đạo, chương trình, hoạt động của địa phương... được các cấp tổ chức hàng năm.

Qua các hoạt động, việc làm trên, theo nhận định trong báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hệ thống tuyên giáo trong toàn tỉnh đã kịp thời định hướng dư luận xã hội về các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác đối ngoại; tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình biển Ðông... Nhiều nơi thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, nhất là công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Ðảng các cấp để cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách sát hợp thực tế, tránh phát sinh điểm “nóng” dư luận xã hội trên địa bàn góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Bảo Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top