Vấn đề tuần này

Ngành Tuyên giáo “đi trước mở đường”

09:07 - Thứ Năm, 30/07/2020 Lượt xem: 2121 In bài viết

ĐBP - Trong một phát biểu gần đây, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Công tác tham mưu của hệ thống tuyên giáo cả nước thời gian qua đã thể hiện rõ phương châm “đi trước mở đường”... Thực tế cho thấy, từ khi thành lập đến nay (1/8/1930 - 1/8/2020), các thế hệ làm công tác tuyên giáo luôn chủ động trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền với nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác khoa giáo được triển khai bài bản, đồng bộ, chất lượng, có chuyển biến rõ nét. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch...

Nơi cực Tây Tổ quốc xa xôi, ngành Tuyên giáo tỉnh Ðiện Biên bước sang tuổi 68 (tính từ thời điểm Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn được thành lập). Trải qua những thăng trầm lịch sử, các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc; đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong bối cảnh hiện nay, lợi dụng sự đa dạng về dân tộc, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, các thế lực thù địch tìm đủ cách để lôi kéo, kích động chống phá Ðảng, Nhà nước ta. Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường cao đẳng, dạy nghề... được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống tuyên giáo các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng phát triển về số lượng, lớn mạnh về chất lượng.

Trong những năm tới, bối cảnh trong nước và quốc tế tiếp tục có những tác động sâu sắc cả về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức đan xen. Với Ðiện Biên, tình hình di cư tự do, hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”... vẫn còn xảy ra ở một số nơi, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xây dựng Ðảng, tác động trực tiếp tới tình hình tư tưởng xã hội. Vì vậy, ngành Tuyên giáo cần nhận thức và xác định rõ vị trí, vai trò của mình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước nhất và rất quan trọng, đó là ngành Tuyên giáo chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai sâu, sát kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, nhằm tạo tin tưởng, phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Càng sát Ðại hội Ðảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá, do vậy, ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý vào các dự thảo báo cáo chính trị đại hội để tán phát thông tin, quan điểm sai trái chống phá Ðảng, Nhà nước. Một mặt, cần tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội...

Làm được như vậy thì vai trò, sứ mệnh công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới sẽ giành nhiều thành công hơn nữa, để lại ấn tượng tốt đẹp hơn nữa trong lòng các tầng lớp nhân dân.

Tùng Lĩnh
Bình luận

Tin khác

Back To Top