Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

09:52 - Thứ Hai, 27/07/2020 Lượt xem: 2139 In bài viết

ĐBP - Từ khi Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” được ban hành, phong trào thi đua yêu nước của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (TGTU) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Ban TGTU đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua - khen thưởng; xây dựng các phong trào thi đua phong phú và có chất lượng...

Là cơ quan có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ tỉnh, phong trào thi đua ở Ban TGTU có tính đặc thù, có việc cụ thể nhưng cũng rất nhiều những vấn đề mang tầm vĩ mô, mang tính lâu dài. Từ thực tiễn đó, nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tập thể lãnh đạo Ban, các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ của cơ quan, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác của cán bộ, nhân viên. Lãnh đạo ban đã bám sát và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng vào tình hình thực tế tại đơn vị; đã tập trung đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua phong phú; mở rộng dân chủ trong đánh giá, khen thưởng; do đó các phong trào thi đua trong cơ quan đã được duy trì, phát triển và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều phong trào và hoạt động thi đua tiêu biểu đã tác động tích cực đến các lĩnh vực công tác, như: Phong trào công chức viên chức cơ quan thi đua tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các phong trào thi đua theo đợt gắn với các sự kiện của cả nước, địa phương như: Chào mừng đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh... Đặc biệt, đã tổ chức các phong trào thi đua lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW như: “Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường kỷ cương, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nắm chắc cơ sở; tham mưu kịp thời; quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; “Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện theo lời Bác Hồ dạy: Nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu; quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” và phong trào “Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Phong trào thi đua đã tạo nên động lực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Biểu hiện rất rõ thông qua chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo… Trên từng mặt công tác đều gắn phong trào thi đua với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể. Thông qua các hoạt động của đơn vị, phong trào thi đua đã động viên, cổ vũ mọi người phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện một số nhân tố mới, điển hình tiên tiến, được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh bình chọn, ghi nhận, tôn vinh  như: Được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì, Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua và rất nhiều bằng khen, giấy khen….  Những phần thưởng cao quý đó đã góp phần vào thành tựu chung của cơ quan, đơn vị.

Có được kết quả đó, trước hết cấp ủy, lãnh đạo Ban luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy mọi cán bộ, công nhân viên trong cơ quan. Trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và việc phát huy sức mạnh tập thể ở các phòng là yếu tố quyết định. Theo đó, những năm qua, phong trào thi đua ở cơ quan luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và có kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu phấn đấu, tiêu chí thực hiện. Bên cạnh đó, cấp ủy, hội đồng thi đua, khen thưởng thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; tích cực bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng đơn vị và đúng thành tích.

Lan Hương (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác

Back To Top