Xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp - nhìn từ cơ sở

08:43 - Thứ Hai, 29/06/2020 Lượt xem: 3229 In bài viết

ĐBP - Cùng với nhiều phần việc phải thực hiện để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp thì công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện đại hội luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy để các văn kiện đại hội đạt chất lượng tốt nhất. Mục tiêu cao nhất là để hoạch định đúng đường lối, nội dung, phương pháp lãnh đạo sát, đúng, trúng; thể hiện được khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Và thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở vừa qua không thể không nhắc tới đóng góp của việc chú trọng xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội; sự tâm huyết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội.

Theo đồng chí Phan Bá Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì xây dựng, bổ sung, hoàn thiện văn kiện đại hội là cả quá trình xuyên suốt có tính kế thừa, phát triển. Văn kiện đại hội chất lượng sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng có được chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát, đúng cho nhiệm kỳ sau. Và xây dựng văn kiện đại hội chính là cách tổ chức đảng hệ thống hóa, khái quát hóa lại cái đã có, dự báo vấn đề sắp tới; xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu gắn liền với hệ thống giải pháp lãnh đạo đồng bộ, sát đúng. Chính vì vậy Kế hoạch số 79 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng chỉ rõ, trong báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực; nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm. Ðồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn... Thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, đến nay 100% số chi, đảng bộ cấp cơ sở trong tỉnh đã đại hội với nhiều thành công, trong đó chất lượng các văn kiện đại hội có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng đổi mới nhưng đảm bảo có kế thừa. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, các báo cáo chính trị đã tập trung đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; làm rõ khuyết điểm, yếu kém; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới... Ðiều đó khẳng định công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị đảm bảo yêu cầu, bám sát nghị quyết đại hội đề ra và định hướng của cấp ủy cấp trên. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội cấp ủy tổ đã phát huy dân chủ, trí tuệ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, qua đại hội cấp cơ sở cho thấy các dự thảo văn kiện trình đại hội dù đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng nhưng khó có thể bao quát toàn diện, đầy đủ các mặt công tác lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong suốt nhiệm kỳ. Vì thế những ý kiến đóng góp, tham luận của đảng viên, đại biểu dự đại hội không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện các nội dung dự thảo văn kiện trình đại hội mà còn khơi dậy, phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của tập thể nói chung, cá nhân nói riêng trong việc góp công sức, hiến kế để tổ chức đại hội thành công. Ðây cũng là dịp để cấp ủy và những người có trách nhiệm lắng nghe ý kiến trung thực, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất thiết thực của cấp dưới, qua đó góp phần đảm bảo đại hội thực sự là nơi hội tụ và phát huy dân chủ, trí tuệ của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Song trong thực tiễn một số cấp ủy, tổ chức đảng thường tập trung nhiều thời gian, công sức cho việc chuẩn bị nhân sự mà chưa chú trọng việc tổ chức ý kiến đóng góp, thảo luận, tham luận chất lượng tại đại hội. Chưa kể tới một số nội dung đóng góp, thảo luận của một số đảng viên, đại biểu còn sơ sài, dành nhiều phần kể về thành tích, nhắc lại những vấn đề đã có trong các dự thảo văn kiện...

Khắc phục những tồn tại, hạn chế đó khi chỉ đạo đại hội cấp cơ sở đồng chí Phạm Ðức Toàn, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo chính trị trình đại hội là văn kiện trung tâm của đại hội và xác định đại hội thành công hay không, nghị quyết được đại hội thông qua có khả thi hay không tùy thuộc vào chất lượng báo cáo chính trị và chỉ đạo quyết liệt cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo văn kiện đại hội. Chính vì vậy, báo cáo chính trị của 64 chi, đảng bộ cơ sở huyện Ðiện Biên trình tại đại hội được đầu tư xây dựng chất lượng, thể hiện được khát vọng vươn lên; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua và rút ra những kinh nghiệm cần quan tâm trong quá trình lãnh đạo.

Chú trọng công tác xây dựng văn kiện đại hội cũng như tham gia đóng góp ý kiến tham luận tại đại hội của các đại biểu đã góp phần giúp các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội với nhiều thành công. Ðây là cơ sở và thêm kinh nghiệm trong việc chuẩn bị đại hội cấp trên cơ sở của Ðảng bộ tỉnh diễn ra trong thời gian tới.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top