Thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp thứ 42 UBKT Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

10:39 - Thứ Tư, 24/06/2020 Lượt xem: 3914 In bài viết

Ngày 18/6/2020, đồng chí Lò Văn Phương, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì kỳ họp thứ 42; tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luật một số nội dung sau:

1- Xem xét, thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Nậm Pồ do vi phạm pháp luật. Sau khi thảo luận, xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật về Đảng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, đảng viên Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nậm Pồ bằng hình thức: Cảnh cáo.

2- Xem xét, kết luật kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Mường Chà. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Mường Chà tiếp tục phát huy những ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra.

3- Xem xét, kết quả giám sát đối với đảng viên là: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu các đồng chí đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn giám sát chỉ ra.

4- Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với 3 đảng viên của 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

UBKT TỈNH ỦY

Bình luận

Tin khác