Ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 (lần 2)

11:49 - Thứ Sáu, 19/06/2020 Lượt xem: 6675 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2), sáng nay (19/6), dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến vào 4 tờ trình.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp.

Theo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế và cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh, mỗi thôn bản đảm bảo các tiêu chí sau sẽ được bố trí 1 nhân viên y tế, gồm: Thôn, bản vùng dân tộc thiếu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; xa trung tâm xã từ 3km trở lên; cô đỡ thôn bản, đối với các thôn, bản vùng sâu, vùng xa có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống (Mông, Phù lá, Si La, Cống); có diện tích rộng, giao thông khó khăn, khả năng tiếp cận của người dân với cơ sở khám, chữa bệnh hạn chế mà nhân viên y tế thôn bản là nam giới thì bố trí thêm 1 cô đỡ thôn bản.

Các đại biểu yêu cầu làm rõ: Ngoài 4 dân tộc Mông, Phù lá, Si La, Cống như tờ trình nêu thì các dân tộc khác ở các vùng khó khăn có được bố trí cô đỡ thôn bản hay không; tiêu chí, điều kiện xét bố trí lực lượng y tế và cô đỡ thôn bản; trình tự thủ tục và các căn cứ xác định chế độ phụ cấp cho lực lượng này; nguồn lực để chi trả cho các đối tượng này. Xem xét bố trí nhân viên y tế với cô đỡ thôn bản đều là nữ để giảm số lượng người... Kết luận nội dung này, đồng chí Mùa A Sơn thống nhất tên gọi là: Quy định chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản đối với vùng đặc biệt khó khăn. Về đối tượng cần phải xác định lựa chọn những người có tâm huyết, yêu nghề. Công tác quản lý đối tượng này giao cho trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã quản lý, bồi dưỡng, tuyển dụng và chi trả phụ cấp. Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách khi ban hành.

Ông Triệu Đình Thành, Giám đốc Sở Y tế trình bày dự thảo Tờ trình về nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản.

Việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam được thực hiện thí điểm từ tháng 9/2019. Tính đến hết tháng 5/2020, Báo Điện Biên Phủ đã cấp phát báo đến đối tượng thụ hưởng tổng số hơn 158 nghìn tờ báo; trong đó, số báo phát cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên hơn 153,5 nghìn tờ, số báo phát cho Đảng ủy Quân chủng Hải quân là 4.550 tờ; tổng kinh phí đã thực hiện khoảng 763 triệu đồng. Qua khảo sát thực tế đây là một chủ trương đúng, nhân văn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các đảng viên trên 40 năm tuổi Đảng và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Vì vậy, các đại biểu thống nhất việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Theo dự thảo, số lượng báo Điện Biên Phủ cấp phát miễn phí 3 kỳ/tuần cho mỗi đảng viên từ 40 tuổi đảng trở lên trên địa bàn tỉnh; cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ 50 tờ/kỳ cho Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Thời gian thực hiện cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ từ ngày 1/8/2020. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương. Hàng năm, UBND tỉnh căn cứ vào số lượng đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh và Chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Điện Biên với Đảng ủy Quân chủng Hải quân, bố trí kinh phí và giao cho Báo Điện Biên Phủ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất đối tượng được thụ hưởng báo, lập dự toán ngân sách và tổ chức in, chuyển, cấp phát miễn phí báo cho các đối tượng theo quy định.

Đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân thời gian qua đã đáp ứng được nhu cầu truyền tải thông tin về mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng trên. Vì vậy, thời gian tới cần thiết phải ban hành Nghị quyết để tiếp tục triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện tờ trình để trình HĐND trong kỳ họp tới.

Thảo luận đóng góp ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu, làm rõ các nội dung, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình HĐND trong kỳ họp tới. Riêng đối với tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2030 là cần thiết, nhưng hiện còn nhiều nội dung chưa cụ thể, rõ ràng. Vì vậy, UBND tỉnh đề Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị tư vấn cần phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu thêm, xác định nhiệm vụ quy hoạch tốt hơn, tham mưu cho UBND tỉnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, ban ngành, đặc biệt các cơ quan soạn thảo các dự thảo báo cáo, tờ trình tiếp thu ý kiến các đại biểu, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung và gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 23/6 để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với 7 nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình gửi các đại biểu tham gia trực tiếp vào dự thảo, đề nghị các đại biểu cần sớm tham gia ý kiến, để hoàn thiện báo cáo, tờ trình.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác