Nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức xã hội của người làm báo trong tình hình mới

08:35 - Thứ Sáu, 19/06/2020 Lượt xem: 3286 In bài viết

ĐBP - Với truyền thống 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam ra đời và đồng hành cùng dân tộc (21/6/1925 - 21/6/2020), dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước; sự dìu dắt, dẫn đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà báo Cách mạng hàng đầu của nước ta, cùng với báo giới cả nước, những người làm báo tỉnh Ðiện Biên luôn chú tâm rèn luyện, phấn đấu về chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần thần trách nhiệm, dấn thân vào thực tiễn cuộc sống, sáng tạo ra các tác phẩm báo chí, nhằm phản ánh kịp thời cái hay, cái đẹp và nhân văn của mỗi sự việc, từng tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xã hội. Kết quả hoạt động báo chí của những người làm báo tỉnh Ðiện Biên nói riêng, cả nước nói chung trong nhiều thập kỷ qua đã được Ðảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao và trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa”.

Phóng viên tác nghiệp tại Lễ hội Ðền Hoàng Công Chất năm 2019. Ảnh: Văn Thành Chương

Phát huy truyền thống 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí của tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định của tỉnh, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các tờ báo. Sau hàng chục năm chú trọng khâu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đến nay đội ngũ những người làm báo trong tỉnh đã có bước phát triển và trưởng thành vượt bậc. Bên cạnh những người làm báo từng trải, già dặn trong nghề nghiệp, đội ngũ những người làm báo trẻ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, một số có kiến thức rộng nên đã sớm trưởng thành, khẳng định vị trí của mình trong làng báo. Những người làm báo Ðiện Biên đã tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Báo chí đã góp phần làm cho chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định của tỉnh đi vào cuộc sống, tạo ra những phong trào hành động cách mạng sôi nổi của quần chúng. Báo chí đã dũng cảm phát hiện, đấu tranh với cái xấu, cái ác, những hiện tượng tham ô, lãng phí, tiêu cực; biểu dương, cổ vũ, động viên những điển hình tiên tiến, cái tốt, cái đẹp trong đời sống xã hội. Ðồng thời báo chí còn là diễn đàn, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân để đề đạt với Ðảng, Nhà nước và chính quyền địa phương nghiên cứu giải quyết. Chính từ thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, báo chí còn kịp thời phản ánh khiếm khuyết của những chủ trương, chính sách đã ban hành... Từ đó đề xuất, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần làm cho “ý Ðảng, lòng dân” thống nhất thực hiện trong đời sống xã hội.

Ðể có được kết quả nêu trên, cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh đã luôn chú trọng việc bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tác nghiệp báo chí luôn thể hiện tư duy sắc bén, trong sáng; có vốn sống và phương pháp hoạt động báo chí khoa học; biết lựa chọn, xử lý thông tin nhanh chóng, trung thực, chính xác, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của công chúng, đúng định hướng chính trị của Ðảng, tạo được tác động tích cực, có hiệu quả đến tiến bộ xã hội. Bên cạnh các yếu tố đã nêu, đội ngũ những người làm báo tỉnh Ðiện Biên luôn xác định cho mình muốn làm báo chân chính thì phải am hiểu pháp luật, gương mẫu chấp hành pháp luật cả trong cuộc sống cũng như trong hoạt động báo chí.

Tính chiến đấu của báo chí còn thể hiện trong những lúc khó khăn. Các cơ quan báo chí ngoài việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, thực hiện nghiêm túc định hướng các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản báo chí, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương của Ðảng, các giải pháp điều hành của Chính phủ, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Báo chí đã và đang tiếp tục phát huy tinh thần năng động, bám sát thực tiễn, phát hiện những vấn đề cần quan tâm, kịp thời thông tin, phản ánh, đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Nhiều đề xuất, kiến nghị hợp lý của báo chí và của các tầng lớp nhân dân được phản ánh qua báo chí đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết một cách nghiêm túc. Hoạt động tuyên truyền báo chí về cơ bản đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, định hướng chính trị tư tưởng và dư luận, góp phần làm cho nhân dân nhận thức đúng tình hình, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước và xu thế đi lên của đất nước, của tỉnh.

Những nỗ lực và kết quả nêu trên cũng cho thấy, báo chí không chỉ là bộ phận quan trọng, đi đầu trong công tác tư tưởng của Ðảng, mà còn có vai trò góp phần tích cực vào việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong giai đoạn hiện nay. Chính trong điều kiện phải đối mặt với những khó khăn, thử thách đó, báo chí tiếp tục thể hiện phẩm chất tốt đẹp của báo chí cách mạng; nỗ lực sáng tạo, đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; phát triển về số lượng, loại hình, đội ngũ, phương tiện tác nghiệp; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia tích cực vào những hoạt động báo chí trong điều kiện hội nhập... Các cơ quan báo chí tiếp tục tìm tòi và thử nghiệm, nhằm tìm ra mô hình hoạt động phù hợp và đã thu được kết quả đáng ghi nhận, đưa đến công chúng những sản phẩm, ấn phẩm, chương trình mới mẻ, bổ ích.

Ðể tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của báo chí đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng sự tin cậy của Ðảng, của Nhân dân và phát huy được truyền thống 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí, những người làm báo tỉnh Ðiện Biên xác định thời gian trước mắt và những năm tiếp theo phải luôn chú trọng việc nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt nâng cao tính chiến đấu trong các tác phẩm báo chí của mình.

Ðồng thời để có được tờ báo, chương trình phát thanh, truyền hình đúng - trúng - hay - đẹp và mang lại hiệu quả xã hội ngày càng cao thì các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí và cơ quan chủ quản báo chí phải quan tâm hơn nữa đến công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí hoạt động. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và hội nhà báo các cấp phải thường xuyên “chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Ðảng...Xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực mang tính đặc thù này, gắn với việc động viên, khen thưởng kịp thời; nhắc nhở, uốn nắn những lệch lạc, xử lý nghiêm khắc các sai phạm của cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo” như Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Nguyễn Vân Chương

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

Bình luận

Tin khác

Back To Top