UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 2)

17:18 - Thứ Năm, 18/06/2020 Lượt xem: 6132 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (18 – 19/6), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) xem xét, cho ý kiến vào 10 báo cáo, tờ trình. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp.

6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế vẫn tăng so với cùng kỳ và đảm bảo mục tiêu theo lộ trình kế hoạch đặt ra như: Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 5.300 tỷ đồng, tăng trên 0,54% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khả quan; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng gần 0,4% so với cùng kỳ năm trước; dự ước tổng thu ngân sách địa phương đạt gần 597 tỷ đồng, đạt  trên 53% dự toán Trung ương giao…

Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số đại biểu yêu cầu cần làm rõ một số nội dung, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế không ổn định; khu vực dịch vụ tăng trưởng âm so với cùng kỳ (-1,55%); một số chỉ tiêu ngành dịch vụ giảm mạnh, như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, doanh thu du lịch, giá trị xuất khẩu, lượng khách,vận tải hàng hóa, hành khách. Tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm chưa đảm bảo theo tiến độ đề ra; một số nguồn vốn giải ngân đạt thấp. Chất lượng, hiệu quả học nghề tại một số huyện còn chưa đạt yêu cầu… Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan soạn thảo) tiếp thu,tổng hợp các ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Trong đó, cần tập trung đánh giá lại kết quả tình hình phát triển KT - XH, trên cơ sở đó đánh giá lại tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Cùng với đó, cần đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN 6 tháng cuối năm 2020.

Đại biểu Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình.

Đối với tờ trình về tổng hợp nhu cầu và dự kiến đề xuất Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, cơ bản các đại đồng tình với dự thảo. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh, nguyên tắc điều chỉnh nội bộ giữa các dự án thuộc các nguồn vốn, chương trình, đảm bảo đúng đối tượng. Cắt giảm từ các dự án do không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao; giảm vốn của một số dự án vướng mắc thực hiện trong năm 2020 để ưu tiên bố trí vốn cho các dự án còn nợ đọng; dự án còn thiếu vốn sau quyết toán; dự án còn nhu cầu và có khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn nhanh, hoàn thành trong năm kế hoạch (2020); bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025. Đảm bảo sau khi rà soát điều chỉnh hạn mức vốn kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm 2020 của các nguồn vốn, chương trình không thay đổi. Phạm vi điều chỉnh: Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho 3 nguồn vốn, chương trình gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững.

Riêng đối với các báo cáo, tờ trình về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cơ bản các đại đồng tình với dự thảo. Với các tờ trình, báo cáo này, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn giao các Sở: Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp chỉnh sửa, hoàn thiện xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Ngày mai (19/6), kỳ họp tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào 4 dự thảo báo cáo, tờ trình còn lại, gồm: Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh; Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam; Đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2030.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác