Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2020

12:26 - Thứ Hai, 15/06/2020 Lượt xem: 5850 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (15/6), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh, đại diện thường trực cấp ủy cấp huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác Dân vận năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2020, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp, vận động, đoàn kết toàn dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh vào cuộc sống. Đặc biệt, việc tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp về công tác dân dận là việc làm hết sức cần thiết, nhằm giúp cán bộ chủ chốt kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được Báo cáo viên của Ban Dân vận Trung ương truyền đạt những nội dung quan trọng về: Tư tương Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay; Nghị quyết về công tác dân tộc. Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác Dân vận: Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Người khuyết tật; thông báo kết luận số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về: Tiếp tục thực hiện kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác