Phát triển đảng viên mới ở Pa Tần

08:47 - Thứ Sáu, 12/06/2020 Lượt xem: 3085 In bài viết

ĐBP - Là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Pồ, những năm qua Ðảng bộ xã Pa Tần luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên. Coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sức chiến đấu cho Ðảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lò Văn Nọi, Bí thư Ðảng ủy xã Pa Tần cho biết: Xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng, Ðảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ, đặc biệt là các chi bộ thôn, bản chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể, trường học, thôn, bản quan tâm đến các đối tượng quần chúng trong độ tuổi đoàn viên thanh niên, giáo viên các trường có đủ trình độ, tích cực trong các phong trào thi đua và có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Ðảng. Ðặc biệt các đối tượng quần chúng là phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Ðảng bộ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Không chỉ vậy, Ðảng ủy xã tăng cường các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản theo địa bàn cư trú, nhằm nắm bắt và có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên.

Ngoài ra, các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách địa bàn tập trung hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, phát triển tạo nguồn cho Ðảng. Các tổ chức, đoàn thể, nhất là tổ chức Ðoàn Thanh niên xã tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục quan điểm, đường lối, lý tưởng của Ðảng cho quần chúng. Ðảng ủy chú trọng tổ chức phát động các phong trào thi đua để phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ Ðảng. Ðồng thời chỉ đạo các chi bộ cử đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng thông qua việc rèn luyện đạo đức, lối sống, có động cơ, thái độ phấn đấu vào Ðảng. Nhờ vậy, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của Ðảng bộ xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 5 năm, Ðảng bộ xã đã kết nạp được 50 đảng viên, nâng số đảng viên trong toàn Ðảng bộ lên 136 đồng chí. Cũng nhờ tích cực trong công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ xã đã thành lập 3 chi bộ mới, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Chi bộ bản Pa Tần là một trong những chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển Ðảng. Ông Vàng Văn Nọi, Bí thư Chi bộ bản Pa Tần cho biết: Căn cứ vào chỉ tiêu được Ðảng bộ xã giao, chi bộ tiến hành phân loại, chọn lựa những quần chúng ưu tú, cử đi học các lớp nhận thức về Ðảng và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, những đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng nhận xét, báo cáo những mặt mạnh, mặt yếu để Chi bộ nhận xét, góp ý giúp quần chúng từng bước hoàn thiện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Do thực hiện chặt chẽ từ khâu tạo nguồn, giới thiệu nên số lượng đảng viên mới của Chi bộ luôn dẫn đầu trong xã. Trung bình mỗi năm Chi bộ kết nạp từ 3 - 4 đảng viên.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên ở Pa Tần vẫn còn gặp không ít khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do hạn chế trong việc tạo nguồn. Là một xã vùng cao, với gần hơn 90% dân số là người dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn; lực lượng thanh niên có trình độ phần lớn đi làm ăn xa, không thường xuyên ở địa phương... đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên của Ðảng bộ xã. Bước sang nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ xã Pa Tần tiếp tục đặt mục tiêu kết nạp 10 đảng viên mới/năm. Ðể đạt được mục tiêu này, Ðảng bộ xã chỉ đạo các chi bộ có nhiều giải pháp quyết liệt làm tốt công tác phát triển Ðảng, tiếp tục lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng rèn luyện và đưa đi học lớp đối tượng nhận thức về Ðảng. Cùng với đó là tăng cường trách nhiệm của từng chi bộ, từng đảng viên trong việc phát hiện nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Ðảng.

Thanh Tuấn (Trường Chính trị tỉnh)

Bình luận

Tin khác

Back To Top