Mường Nhé xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

09:05 - Thứ Hai, 04/05/2020 Lượt xem: 1099 In bài viết

ĐBP - Xác định củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đóng vai trò quan trọng, bởi vậy, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Mường Nhé luôn coi trọng và triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo cơ sở, tiền đề để đưa Mường Nhé phát triển, vững vàng nơi địa đầu cực Tây Tổ quốc.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Sầm Phúc

Quảng Lâm là xã có xuất phát điểm thấp, chủ yếu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trước đây có năm tỷ lệ hộ đói nghèo lên tới hơn 90%. Tuy nhiên nay đã khác,  hệ thống điện - đường - trường - trạm ở Quảng Lâm đã cơ bản phủ kín khắp các bản. Diện mạo nông thôn đã thay da, đổi thịt, đời sống người dân được cải thiện, an ninh chính trị ổn định, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng. Bí thư Ðảng ủy xã Quảng Lâm Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Ðể Quảng Lâm đạt được thành tựu như hôm nay thì việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh chính là nhân tố quyết định”. Ðặc biệt, Ðảng bộ xã đã thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên ngay từ cơ sở; xóa thành công bản chưa có đảng viên, thu hẹp diện chi bộ sinh hoạt ghép. Ðảng bộ xã hiện có 140 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ; 100% bản đã có đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, cấp ủy, chính quyền xã có vững mạnh thì mới đủ sức lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị... bởi vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được xã đặc biệt quan tâm. Từ năm 2019 tới nay, xã có 2 cán bộ theo học đại học luật, 5 cán bộ học trung cấp chính trị... Hiện 19/23 cán bộ xã Quảng Lâm có trình độ từ trung cấp trở lên (6 đồng chí trình độ đại học). Có thể khẳng định, nhờ sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; từ xã nghèo với nhiều “không” đến nay Quảng Lâm đã vươn mình khởi sắc với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.500 tấn, bình quân lương thực ước đạt 418,2kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 45,12%, xã đã đạt 8/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Là huyện trọng điểm trên tuyến biên giới phía Tây, Ðảng bộ huyện Mường Nhé luôn xác định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ tiên quyết, tạo bước đột phá trong xu thế hội nhập và phát triển. Ðặc biệt, trước yêu cầu phát triển bền vững thì việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ngay từ cơ sở, được Ðảng bộ huyện xem là khâu then chốt. Ðể củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, tổ chức đảng cơ sở phát huy vai trò luôn “đi trước về sau” của đảng viên, Ðảng bộ huyện đã chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh ngay từ thôn, bản. Nếu 5 năm trước (năm 2015) Ðảng bộ huyện vẫn còn 38/118 bản chưa có đảng viên, 48 bản chưa có chi bộ thì nay với nhiều giải pháp đột phá, tạo nguồn phát triển Ðảng ngay tại cơ sở, những số liệu trên đã có nhiều thay đổi. Hiện nay Ðảng bộ huyện Mường Nhé có 45 tổ chức đảng trực thuộc với 2.326 đảng viên; nhiều bản đã thành lập được chi bộ, giảm dần chi bộ sinh hoạt ghép (toàn huyện hiện còn 11/110 bản có đảng viên nhưng chưa có chi bộ và “xóa” được 38 bản chưa có đảng viên so với đầu nhiệm kỳ).

Bên cạnh việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng, để đưa Mường Nhé phát triển bền vững, Ðảng bộ huyện luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở “vừa hồng vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các cấp theo từng lĩnh vực, vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở mỗi địa phương; coi trọng bồi dưỡng phương pháp điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh ở cơ sở... Hiện toàn huyện Mường Nhé có 254 công chức, cán bộ chuyên trách công tác ở 11/11 xã (trình độ đại học 43 người, cao đẳng 198). Về lý luận chính trị, 1 đồng chí trình độ cao cấp, 88 trung cấp, 20 sơ cấp; 100% số xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. Ðặc biệt, Ðảng bộ huyện đã mạnh dạn đưa cán bộ trẻ là người DTTS, cán bộ nữ có năng lực, trình độ chuyên môn, uy tín về cơ sở nhận công tác, vì thế tỷ lệ cán bộ là người DTTS công tác ở các xã chiếm trên 90%.

 Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo phải gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết là hệ thống chính trị cơ sở; bảo đảm gần dân, trọng dân, thực sự gắn bó với nhân dân. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ðặc biệt, trên cơ sở các chương trình, dự án (30a, Ðề án 79...) đã tạo tiền đề vững chắc để Mường Nhé hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển tiềm năng về du lịch, xây dựng các công trình, hạ tầng thiết yếu. Diện mạo NTM của Mường Nhé có nhiều khởi sắc (toàn huyện đạt bình quân 8,5 tiêu chí/xã); tỷ lệ đói nghèo giảm 3 - 4%/năm. Kết quả đó góp phần khẳng định vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc nâng cao chất lượng đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao, biên giới; đặc biệt củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top