XÃ LUẬN

Tự hào 45 mùa xuân thống nhất

08:45 - Thứ Tư, 29/04/2020 Lượt xem: 2444 In bài viết

ĐBP - Cách đây 45 năm, ngày 30/4/1975 đánh dấu mốc son lịch sử của dân tộc với chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ðại thắng mùa Xuân 1975 mở ra kỷ nguyên mới của đất nước: Kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, non sông thu về một mối, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng mùa Xuân 1975 là kết tinh của nhiều yếu tố: Ðó là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Ðảng ta; của truyền thống yêu nước quật cường, sự hi sinh, chiến đấu anh dũng của toàn quân và toàn dân ta cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế. Ðể có ngày chiến thắng rực rỡ non sông, đã biết bao người vĩnh viễn nằm xuống nơi chiến trường, bao người đã hiến dâng một phần xương máu vì sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ðến hôm nay, trải qua 45 mùa xuân thống nhất, thật hiếm có nơi nào như đất nước Việt Nam, từ địa đầu Móng Cái cho tới mũi Cà Mau, bao gia đình vẫn ngóng tìm người thân, bao đồng đội tóc bạc, mắt đã mờ vẫn lặn lội tìm liệt sĩ... Dường như mỗi tấc đất của Tổ quốc đều thấm máu cha ông! Thấu hiểu điều đó, chúng ta mới hiểu giá trị thiêng liêng của ngày chiến thắng để nỗ lực, phấn đấu dựng xây đất nước, xứng đáng với những hi sinh của cha ông.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Ðiện Biên đã hưởng ứng lời kêu gọi “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” với quyết tâm “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần cùng cả nước làm nên Ðại thắng mùa Xuân 1975.

Nhìn lại 45 năm thống nhất đất nước cũng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đầy khó khăn, thử thách đất nước đã vượt qua. Một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh lại bị bao vây, cấm vận về kinh tế sẽ “gượng dậy” như thế nào để xây dựng, phát triển đất nước? Thế nhưng, với sự lãnh đạo tài tình của Ðảng, xây dựng và huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đất nước ta từng bước vượt qua chông gai, thử thách. Ðặc biệt, những kết quả đạt được sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đã đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nước ta đã vươn lên trở thành nước đang phát triển; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; mở rộng quan hệ đối ngoại; vị thế đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Cùng với sự phát triển của đất nước, mảnh đất Ðiện Biên nơi cực Tây Tổ quốc đã và đang chuyển mình, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh để “đưa miền núi tiến kịp miền xuôi”. Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đã đoàn kết, đồng lòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, quyết tâm “đưa Ðiện Biên trở thành tỉnh trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Các chương trình xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân; củng cố hệ thống chính trị tới địa bàn cơ sở; giữ vững vùng phên giậu phía Tây Tổ quốc. Nhưng chúng ta chưa thể bằng lòng với những kết quả đạt được vì phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức: đời sống của người dân vùng sâu, biên giới, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; biến đổi khí hậu, dịch bệnh; sự gia tăng hoạt động của các thế lực thù địch... ảnh hưởng, tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ðiều đó đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người dân phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết tâm vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng Ðiện Biên giàu đẹp.

Những ngày tháng tư này, cùng với các hoạt động kỷ niệm 45 mùa xuân thống nhất, toàn Ðảng, toàn dân ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Ðây cũng là dịp để chúng ta tổng kết, rút ra kinh nghiệm, bài học của nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu và đề ra giải pháp xây dựng, phát triển đất nước, địa phương trong giai đoạn tới.

Phát huy tinh thần của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mỗi người dân Ðiện Biên hôm nay cùng biến niềm tự hào thành hành động thi đua lao động sản xuất; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung tay xây dựng và phát triển Ðiện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ðiện Biên Phủ
Bình luận

Tin khác

Back To Top