Tuần Giáo tập trung củng cố, kiện toàn các cơ sở sau sáp nhập

08:51 - Thứ Tư, 04/03/2020 Lượt xem: 8625 In bài viết

ĐBP - Có thể thấy rằng việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện là mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy. Ðể nâng cao tính hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thì tập trung củng cố, kiện toàn các cơ sở sau sáp nhập là việc làm quan trọng và cần thiết…

Viên chức Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Hải Phong

Ông Nguyễn Công Lâm, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo cho biết: Từ ngày 1/1/2020, huyện Tuần Giáo có 2 trung tâm mới đi vào hoạt động là Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện hợp nhất từ Ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện và một phần đơn vị sự nghiệp văn hóa huyện Tuần Giáo. Cùng với đó, UBND huyện thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện và Trạm Bảo vệ thực vật (Chi cục Bảo vệ thực vật), Trạm Thú y (Chi cục Thú y). Việc thu gọn đầu mối các trung tâm giúp hoạt động được tinh gọn, không còn sự chồng chéo như trước nữa. Với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, việc sáp nhập tiến hành qua nhiều bước hơn do có 2 đơn vị trực thuộc các Chi cục của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, trong quá trình triển khai huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bàn giao cơ sở vật chất, hồ sơ viên chức… để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục sáp nhập theo đúng thời gian của UBND tỉnh yêu cầu. Ðang trực thuộc sự quản lý, điều hành của các Chi cục nay bàn giao về cho huyện quản lý, nhiều người cũng sẽ có tâm tư nhưng việc sáp nhập đã được bàn thảo rất kỹ, có sự thống nhất cao, đã thông tư tưởng nên hoàn thành đúng kế hoạch. Trong việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện, do cả 2 đơn vị cũ đều thuộc UBND huyện quản lý nên quá trình hợp nhất được tiến hành nhanh chóng, không “vướng” ở khâu nào. Với cả 2 trung tâm mới này, UBND huyện đồng thời thực hiện việc củng cố, kiện toàn lại bộ máy hoạt động, xây dựng tạm thời quy chế hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ được giao. UBND huyện phân công một viên chức tạm thời phụ trách trung tâm trong khi chờ các thủ tục bổ nhiệm ban giám đốc. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trung tâm được UBND huyện tiến hành theo đúng 5 bước, với phương châm “chậm nhưng chắc”, tránh để sai sót trong công tác này.

Dù mới được thành lập nhưng Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo đã từng bước ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Ông Phạm Trọng An, Phụ trách Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện cho biết: Sau sáp nhập, Trung tâm từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế, chức năng nhiệm vụ và cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động của đơn vị. Trung tâm hiện có 26 viên chức (thiếu 2 viên chức so với biên chế được giao), chia làm 3 tổ: Hành chính - Tổng hợp, Văn hóa - Thông tin - Tuyên truyền, Kỹ thuật - Biên tập - Phát thanh, truyền hình. Khi mới thành lập chưa có hướng dẫn về chế độ cho tổ trưởng các tổ nên Trung tâm đã chủ động nghiên cứu các văn bản của Bộ Nội vụ để giải quyết cho anh em với mức phụ cấp 0,1. Ngoài ra, có 2 viên chức của đơn vị tạm thời đang được chuyển sang hỗ trợ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Nhìn chung bộ máy tổ chức của Trung tâm cơ bản là hoàn thiện, đảm bảo để đơn vị bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Trung tâm luôn dựa trên cơ sở năng lực, trình độ chuyên môn để phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cán bộ viên chức, lao động cơ quan phụ trách các công việc chuyên môn cụ thể theo từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. Qua 2 tháng hoạt động, có thể thấy đội ngũ viên chức sự nghiệp văn hóa phối hợp nhịp nhàng với sự nghiệp truyền thanh truyền hình, tham mưu tốt cho lãnh đạo trung tâm triển khai các nội dung liên quan đến nghiệp vụ văn hóa. Tuy nhiên, cũng cần thêm thời gian để anh em có thể bắt nhịp hoàn toàn với những phần việc mới.

Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng qua thực tế có thể thấy, việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả tích cực, nổi bật, tạo sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Hải Phong
Bình luận

Tin khác