Nậm Pồ chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBÐV

08:51 - Thứ Hai, 02/03/2020 Lượt xem: 6410 In bài viết

ĐBP - Ðảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBÐV) là những hạt nhân nòng cốt luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ luôn chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy về công tác phát triển Ðảng trong lực lượng DQTV, DBÐV.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nậm Pồ, đảng viên trong DQTV đạt 12,89% (tăng 4,89% so với mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020) trong đó, đảng viên trong dân quân đạt 8,7%, đảng viên trong tự vệ đạt 68,5%. Ðảng viên trong các đơn vị dự bị đạt 16,48 % (tăng 10,88% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020). Những năm qua, nhằm tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng DQTV, DBÐV Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng với cấp ủy chính quyền đã triển khai việc tuyển chọn thanh niên vào lực lượng dân quân nòng cốt; trong đó ưu tiên các trường hợp có phẩm chất chính trị, lý lịch rõ ràng, có trình độ học vấn và sức khỏe tốt. Ðây là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng. Ban chỉ huy quân sự các xã nắm chắc lực lượng DQTV, DBÐV là đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đoàn thể, quân nhân xuất ngũ đã được học tập, rèn luyện qua môi trường quân đội để có kế hoạch giới thiệu cho tổ chức Ðảng bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Công tác nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng DQTV cũng được chú trọng. Qua huấn luyện, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tạo nguồn cho Ðảng.

Ðảng ủy xã Phìn Hồ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV, DBÐV trong suốt những năm qua. Ông Tô Hiến Quyên, Phó Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Hiện nay, đảng viên trong lực lượng DQTV của xã đạt 8,97%; đảng viên trong các đơn vị dự bị đạt 9,59%. Là xã biên giới, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống; thanh niên là lực lượng nòng cốt trong lực lượng dân quân lại đi làm ăn xa nhiều; nên ngay từ đầu năm, Ðảng ủy đã rà soát, giao các chỉ tiêu bồi dưỡng, kết nạp đảng đến từng chi bộ. Các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ðoàn Thanh niên xã trong công tác tạo nguồn phát triển đảng; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu trong lực lượng DQTV, DBÐV để giới thiệu cho tổ chức đảng... Năm 2019, Ðảng bộ xã kết nạp mới 14 đảng viên, trong đó, 2 đảng viên là dân quân…

Trung tá Lê Mạnh Hiếu, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nậm Pồ cho biết: Trong năm 2019, toàn huyện đã kết nạp 11 đảng viên trong lực lượng DQTV; 16 đảng viên trong các đơn vị dự bị... Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBÐV trên địa bàn cũng còn những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể là, khó khăn do đoàn viên thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, việc theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng tạo nguồn vướng; vẫn còn trường hợp theo đạo trái pháp luật; trình độ dân trí còn hạn chế; một số đối tượng chất lượng khá tốt, có nguyện vọng được vào Ðảng nhưng bản thân vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình... Bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn thừa nhận, một số địa phương chưa gắn công tác phát triển đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, còn cục bộ địa phương nên chưa thu hút được quần chúng tham gia (phát triển đảng nhưng không bố trí sắp xếp làm cán bộ ở thôn, bản...).

Trong thời gian tới, để công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBÐV ngày càng hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nậm Pồ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, địa phương tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Luật DQTV; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực như giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; từ đó phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Ðảng.

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác