Đại hội Đảng bộ xã Pa Tần lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

15:36 - Thứ Sáu, 28/02/2020 Lượt xem: 7596 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (27 - 28/2), Đảng bộ xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ) tổ chức Đại Hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Nậm Pồ lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pa Tần lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân xã Pa Tần đã nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả tích cực, toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 19,9 triệu đồng/người/năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2015 (tăng 13,5% so với Nghị quyết). Văn hóa - xã hội có nhiều kết quả tích cực, các chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 73,32% năm 2016 còn 52,51% năm 2019. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện nay, xã Pa Tần đã đạt 7/19 tiêu chí; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; 8/9 bản được phủ sóng điện thoại, 6/9 bản có điện lưới quốc gia. Chính trị ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo, khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 50 đảng viên, thành lập mới 3 chi bộ, nâng tổng số chi bộ trực thuộc lên 9 chi bộ với 127 đảng viên. Công tác sắp xếp, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm; chất lượng cán bộ, chất lượng đảng viên ngày một nâng lên…

Phát huy mặt mạnh, khắc phục những hạn chế khuyết điểm; Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 13 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế, xã hội. Đảng bộ xã Pa Tần phấn đấu đến năm 2025, đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 29 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm…

Đại Hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí; đồng chí Lò Văn Nọi tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ xã Pa Tần. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III (7 đại biểu chính thức; 1 đại biểu dự khuyết)...

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác