Chuyển biến trong công tác dân vận chính quyền ở Nậm Pồ

09:27 - Thứ Sáu, 14/02/2020 Lượt xem: 3884 In bài viết

ĐBP - Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, Ban Dân vận Huyện ủy Nậm Pồ đã ban hành các kế hoạch, nắm chắc tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời công tác dân vận chính quyền, cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. Nhờ đó, công tác dân vận của huyện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân...

Ông Hồ Chử Dung, Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ tuyên truyền chủ trương của Ðảng, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân bản Ðề Tinh 2. Ảnh: Anh Nguyễn

Ðể mục tiêu, nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” thực sự hiệu quả, Huyện ủy Nậm Pồ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản về công tác dân vận. Thực hiện thể chế hóa các quan điểm của Ðảng, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận thành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, chính sách trên lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HÐND các cấp, tăng cường các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền theo tinh thần của Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp. Cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nậm Pồ cũng chú trọng giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách hành chính, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm phát hiện, đề xuất giải quyết phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (đất đai, tư pháp, hộ tịch, văn hóa, công tác nội vụ, y tế, giáo dục...). Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc, cắt giảm thời gian, chi phí...

Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Nậm Pồ vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Các phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, giúp đỡ nhân dân chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh; giữ gìn truyền thống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội; thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo... Vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Ðến nay, Nậm Pồ đã có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Chà Nưa), 1 xã đạt 15 tiêu chí (Chà Cang), 3 xã đạt 9 tiêu chí, 3 xã đạt 8 tiêu chí, 7 xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 72,09% (năm 2015) xuống còn 60,12% (năm 2019)...

Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Trong quá trình triển khai phong trào đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Cụ thể như tại xã Nà Hỳ, mô hình “Khéo vận động nhân dân trả lại hành lang giao thông, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây lắp vỉa hè, chỉnh trang đô thị khu trung  tâm xã Nà Hỳ” đã có 134 hộ gia đình tham gia. Ngoài ra, nhân dân bản Nà Hỳ 2 hiến khoảng 5.400m2 đất làm đường nông thôn nội bản... Xã Chà Cang vận động nhân dân sinh sống bên quốc lộ 4H và tỉnh lộ 150 dỡ bỏ các công trình xây dựng lấn chiếm để trả lại hành lang giao thông theo đúng quy định…

Ông Thùng Văn Thân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: “Năm dân vận chính quyền” 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, công tác quản lý Nhà nước. Ðặc biệt là công tác dân vận chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Ðời sống nhân dân được cải thiện; phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh và nhân rộng mô hình; quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của huyện đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Công tác tiếp công dân được chú trọng, đơn thư, khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; không phát sinh điểm nóng gây phức tạp về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top