Khi trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị

09:00 - Thứ Sáu, 07/02/2020 Lượt xem: 7114 In bài viết

ĐBP - Huyện Nậm Pồ thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Và khi chưa có chủ trương này, huyện đã thực hiện phân công Trưởng ban Tuyên giáo phụ trách Trung tâm chính trị huyện. Việc thực hiện chủ trương này tại huyện Nậm Pồ thời gian qua đã đạt được mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và quan trọng hơn là nâng cao vai trò cấp ủy đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nậm Pồ cho biết: Sau gần 4 năm thành lập huyện, Trung tâm Chính trị huyện mới ra đời, song một phần do không kiện toàn được cán bộ quản lý, cơ sở vật chất chưa được đầu tư nên hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đều do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu, đảm nhiệm. Hoạt động giảng dạy của Trung tâm chủ yếu mời các đồng chí giảng viên kiêm chức tham gia. Xuất phát từ thực tiễn tại địa phương nên ngay từ khi thành lập (năm 2013) huyện đã phân công Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời phụ trách Trung tâm Chính trị huyện (năm 2013 - 2017) khi Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII chưa ban hành Nghị quyết số 18. Trong thời gian đầu thực hiện việc kiêm nhiệm khá khó khăn vì cùng lúc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của 2 đơn vị độc lập, với 2 đầu mối khác nhau, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung tâm công tác giảng dạy khá đặc thù. Vì vậy, việc giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện chủ yếu phải mời giảng viên kiêm chức dẫn tới bị động trong việc thực hiện nhiệm vụ phân công các tiết giảng dạy theo chuyên đề. Một số giảng viên kiêm chức bận hoạt động chuyên môn, chưa có nhiều thời gian đầu tư cho bài giảng… Tuy nhiên với sự nỗ lực, tập trung khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tổ chức 70 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 4.802 học viên, góp phần quan trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhờ tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có thể khẳng định dù còn một số khó khăn, vướng mắc nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ (giảng viên không được hưởng phụ cấp công tác Ðảng, phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên; không có quy định rõ ràng trong thực hiện chế độ vượt giờ, chế độ cho giảng viên kiêm nhiệm...); song cái được lớn nhất khi Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đó chính là thuận lợi trong việc chỉ đạo, điều hành, tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên do đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Hoạt động nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; giảm được đầu mối. Các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị lĩnh hội và triển khai kịp thời; giảm được 1 khâu trung gian, các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đối với Trung tâm sát thực hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị hơn. Ðồng thời nâng cao trách nhiệm của đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách công tác tư tưởng gắn với công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn. Việc thực hiện chủ trương này giúp Trung tâm Chính trị và các giảng viên tiếp cận nhanh hơn, thuận lợi hơn các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện cũng như các chỉ thị, nghị quyết; các văn bản, hướng dẫn mới để áp dụng, vận dụng vào bài giảng, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác