Ðảng bộ Mường Thanh sẵn sàng cho đại hội điểm

09:22 - Thứ Tư, 05/02/2020 Lượt xem: 7569 In bài viết

ĐBP - Mường Thanh là phường trung tâm kinh tế - xã hội của TP. Ðiện Biên Phủ và đây cũng là địa phương được Ban Thường vụ Thành ủy Ðiện Biên Phủ chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn thành phố. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Ðảng bộ phường Mường Thanh đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, các chi bộ trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội từ cuối tháng 12/2019. Ðại hội đảng bộ phường dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2/2020.

BCH Chi bộ tổ dân phố 6 (phường Mường Thanh) nhiệm kỳ 2020 - 2023 ra mắt Ðại hội.

Ngay sau khi được quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Ðảng ủy phường Mường Thanh đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới cán bộ, đảng viên và thành lập các tiểu ban, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Ðể báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ðảng bộ phường và giai đoạn 2017 - 2020 của chi bộ trực thuộc, Ðảng ủy phường đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn thảo, đánh giá nhằm tạo sự thống nhất cao trong tập thể. Nhờ ban hành kế hoạch cụ thể về đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023 và kế hoạch chi tiết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa qua đại hội tại 100% chi bộ trực thuộc diễn ra đảm bảo yêu cầu kế hoạch.

Ông Trần Quốc Hải, Bí thư Ðảng ủy phường Mường Thanh cho biết: Ðảng bộ phường có trên 1.000 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ trực thuộc (15 chi bộ tổ dân phố, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an phường, 1 chi bộ doanh nghiệp và 1 chi bộ văn phòng cơ quan phường). Ðại hội các chi bộ trực thuộc đối với các tổ dân phố nhiệm kỳ này được thực hiện ngay sau khi tiến hành sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố theo quy định. Từ 32 tổ dân phố, 32 chi bộ tổ dân phố sau khi sáp nhập còn 15 tổ dân phố, 15 chi bộ (giảm 17 tổ dân phố, 17 chi bộ), ảnh hưởng không nhỏ tới tư tưởng một bộ phận các đồng chí đang tham gia cấp ủy tại các chi bộ tổ dân phố. Vì vậy phương án nhân sự chuẩn bị cho đại hội các chi bộ trực thuộc, nhất là đối với chi bộ tổ dân phố được cấp ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng. Tại một số tổ dân phố sau khi sáp nhập còn ý kiến băn khoăn về phương án nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới đã được Ban Thường vụ Ðảng ủy phường chủ động gặp gỡ, trao đổi, phân tích và nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên đại hội các chi bộ trực thuộc thành công tốt đẹp. Ðảng ủy phường cũng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc gắn công tác tổ chức đại hội với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Ðối với công tác chuẩn bị Ðại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng ủy phường Mường Thanh thực hiện từ rất sớm trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên để tổ chức đại hội điểm. Phường đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện đại hội đảng bộ các cấp theo đúng thành phần, kế hoạch, nội dung đề ra. Tập trung vào nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; các kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy Ðiện Biên Phủ và Ðảng ủy phường về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðảng ủy thành lập 4 tiểu ban giúp việc (Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết - hậu cần, Tiểu ban bảo vệ) và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ giúp việc. Ðối với Tiểu ban Văn kiện đến nay đã hoàn thành xây dựng đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Ðảng bộ phường; dự thảo nghị quyết đại hội; chuẩn bị báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị để lấy ý kiến tham gia của các chi bộ trực thuộc; tổng hợp ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị của Ðảng bộ phường. Sau 5 lần lấy ý kiến tham gia, đến nay đã hoàn thành việc tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, chờ Ban Thường vụ Thành ủy Ðiện Biên Phủ duyệt. Qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, cho thấy Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mường Thanh đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo, Ðảng ủy phường đã vận dụng sáng tạo chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào điều kiện thực tế ở địa phương để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức triển khai hiệu quả, trong đó tập trung phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch. Nhờ đó kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy phường và chỉ đạo sát sao của Thành ủy Ðiện Biên Phủ, đến thời điểm này các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho “ngày hội lớn” trên địa bàn - Ðại hội Ðảng bộ phường Mường Thanh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác