Có niềm tin, có sức mạnh

10:16 - Thứ Ba, 14/01/2020 Lượt xem: 4636 In bài viết

ĐBP - Những ngày đầu xuân Canh Tý, cùng với cả nước, các tổ chức Ðảng trong tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội Ðảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị. Các tổ chức đảng trong tỉnh đều xác định rõ đại hội Ðảng cấp cơ sở và trên cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Ðảng các cấp và cấp mình đề ra. Do vậy, cùng với việc tập trung đánh giá sát, đúng những kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, chuẩn bị tốt văn kiện đại hội; công tác nhân sự với mục tiêu xây dựng đội ngũ cấp ủy có chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu đề ra… được quan tâm.

Báo Ðiện Biên Phủ ghi lại quyết tâm đề cao trách nhiệm trước Ðảng, trước dân, đồng lòng chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Ðảng bộ các cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ

Kiểm tra, xử lý nghiêm khi có dấu hiệu vi phạm

Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng là nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng Ðảng. Chủ trương cương quyết xử lý sai phạm, khẳng định không có “vùng cấm” trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được huyện Nậm Pồ thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua. Xử lý nghiêm minh, công khai từng vụ việc, từng cán bộ, đảng viên được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Huyện ủy đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động.

Bảo đảm công tác kiểm tra của Ðảng được thực hiện theo đúng phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, giữ nghiêm kỷ luật của Ðảng, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Nậm Pồ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng. Tại Ðảng bộ xã Si Pa Phìn, khi kiểm tra có dấu hiệu vi phạm của Bí thư Ðảng ủy xã liên quan đến sai phạm trong nguyên tắc tập trung dân chủ; không công khai đầy đủ nguồn kinh phí Ðảng được cấp theo Quyết định 99-QÐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng. Sau khi kiểm tra và kết luận có vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật cá nhân vi phạm bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời thu hồi tiền vi phạm. Hay gần đây, thông qua giám sát, nắm bắt thông tin dư luận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Ðảng ủy xã Nậm Chua về quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình thực hiện có khuyết điểm, Huyện ủy đã yêu cầu Ðảng ủy xã kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. Việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng để mỗi cán bộ, đảng viên vi phạm có cơ hội sửa sai. Thông qua đó củng cố lòng tin của nhân dân vào Ðảng.

Song song với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo kẻ xấu. Tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm… nâng chất lượng cuộc sống, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Ðến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Ðây là cơ sở để Ðảng bộ huyện Nậm Pồ tổ chức thành công đại hội Ðảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị.

Tuấn Anh (ghi)

Ông Phạm Ðức Toàn, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên

Coi trọng tất cả các khâu chuẩn bị đại hội

Là địa phương được tỉnh chọn để thực hiện đại hội điểm, rút kinh nghiệm Ðại hội Ðảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 14/8/2019 của Tỉnh ủy về Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Ðảng bộ xã Thanh Chăn, Chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo tổ chức đại hội điểm; đến nay 2 tổ chức đảng này đã cơ bản hoàn thành các nội dung tiến hành đại hội theo kế hoạch.

Ðể công tác chuẩn bị cho đại hội Ðảng đạt kết quả cao nhất, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát hơn, đúng và trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Trong công tác chuẩn bị, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các chi, Ðảng bộ phải căn cứ nghị quyết đại hội Ðảng ở cấp mình để kiểm điểm gắn đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết của Trung ương. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong chặng đường tới đưa huyện phát triển cao hơn, xứng đáng với những mong đợi của nhân dân. Bên cạnh đó, huyện tăng cường rà soát công tác cán bộ, lựa chọn những cán bộ vào cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn, theo đúng các quy định của Ðảng. Trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thu Phương (ghi)

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ðiện Biên Phủ

Quan tâm lãnh đạo thực hiện, hoàn thành các công trình dự án

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Chính phủ, của tỉnh, trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ được đầu tư, thu hút nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt như: Dự án Ðường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, Dự án Nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp các dự án thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới… Trong quá trình triển khai, Thành ủy thường xuyên ban hành các văn bản lãnh đạo UBND thành phố và yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư các công trình tăng cường công tác giám sát về chất lượng, tiến độ, giảm thiểu tác động môi trường không tốt đến người dân khi thi công. Về công tác giải phóng mặt bằng, Thành ủy Ðiện Biên Phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên, đặc biệt chú ý đến các tổ chức đoàn thể có các thành viên, hội viên nằm trong phạm vi thực hiện các dự án để tuyên truyền vận động, do đó các dự án cơ bản được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới (2020 - 2025), Thành ủy quan tâm đến việc lãnh đạo, thực hiện, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, có thể xem xét đưa các nội dung này vào chỉ tiêu, nghị quyết đại hội. Nhưng trước mắt, giải pháp trong thời gian tới là Thành ủy tiếp tục lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn. Chỉ đạo UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai các biện pháp quyết liệt để giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm bố trí nguồn lực để thành phố triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp Cảng Hàng không Ðiện Biên Phủ, trong đó có điểm tái định cư số I và số III.

Nguyễn Hiền (ghi)

Ông Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng

Ý Ðảng, lòng dân đồng thuận sẽ tổ chức đại hội thành công

Ðại hội Ðảng các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, vì thế ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về Ðại hội Ðảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Huyện ủy Mường Ảng đã tổ chức quán triệt trong toàn Ðảng bộ; ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội các chi, Ðảng bộ cơ sở; phân công cấp ủy phụ trách địa bàn, trực tiếp kiểm tra tại cơ sở để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Ðến nay các tiểu ban đang tích cực chuẩn bị nội dung nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ.

Với phương châm “đồng bộ, toàn diện, hiệu quả”, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã chỉ đạo Ðảng ủy Công an huyện thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Công an huyện tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm tình hình, tập trung quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi vấn, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; tuyên truyền sâu rộng đến cấp ủy các cấp và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền kích động, chống phá. Lực lượng công an chủ động phối hợp điều tra, xác minh các đơn thư, tin nhắn nặc danh nhằm hạ uy tín cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm chế độ trực ban, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Ðối với các địa bàn nằm trong quy hoạch thực hiện các dự án, Huyện ủy đề nghị các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung nắm bắt tình hình cơ sở. Huyện thành lập đoàn liên ngành, trong đó các cơ quan chuyên trách là Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật Nhà nước; sẵn sàng đối thoại lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thống nhất trong Ðảng. Ý Ðảng lòng dân đồng thuận sẽ tổ chức thành công Ðại hội Ðảng các cấp trên địa bàn huyện.

Tú Trinh (ghi)

Ông Pờ Dần Sinh, đảng viên, cán bộ hưu trí xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé)

Bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ người dân tộc thiểu số đủ đức, đủ tài

Là đảng viên, cán bộ hưu trí, từng giữ nhiều chức vụ trong cấp ủy, chính quyền xã Sín Thầu, tôi thường xuyên quan tâm đến các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước; đặc biệt là công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Ðảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðể đại hội Ðảng các cấp diễn ra thành công thì công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những khâu tối quan trọng. Bởi, lựa chọn nhân sự cũng là lựa chọn tương lai của tổ chức Ðảng nên phải tiến hành thật công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình.

Ðặc biệt, đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) phải thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những cán bộ ưu tú là người DTTS có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn; gần gũi và được nhân dân tín nhiệm để bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quan tâm sâu sát công tác đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm. Việc đánh giá cán bộ người DTTS phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả và năng lực cụ thể. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên người DTTS cần thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, tư duy sáng tạo và luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðây được xem là nền tảng quan trọng để thuyết phục cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn, giới thiệu cán bộ người DTTS tham gia các cương vị lãnh đạo, quản lý; đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phát triển của huyện Mường Nhé nói chung, xã Sín Thầu nói riêng. Có như vậy, mới lấy được niềm tin trước dân, xứng đáng là “cầu nối” gắn kết giữa Ðảng và nhân dân.

Phương Linh (ghi)

Anh Quàng Văn Phước, Bí thư Ðoàn xã Quài Tở ( huyện Tuần Giáo)

Cán bộ phải có đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Ðảng bộ xã Quài Tở được Huyện ủy Tuần Giáo lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm trong toàn huyện. Ðây là vinh dự cũng là trọng trách nên cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Quài Tở đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội quan trọng này. Ðối với công tác cán bộ, tôi cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, phải lựa chọn ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, phải có uy tín và được nhân dân tín nhiệm. Với sự phát triển ngày một nhanh của đất nước, của thời đại, đội ngũ cán bộ cũng cần có đủ năng lực, cập nhật, nâng cao trình độ ngang tầm nhiệm vụ, có tư duy, cách nhìn phù hợp với tình hình mới hiện nay. Phải cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu cán bộ có trình độ, năng lực, chuyên môn giỏi, nhưng lại thừa cán bộ yếu cả về phẩm chất đạo đức và cả chuyên môn, chưa được đào tạo bài bản… Tôi đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn và phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ðây là việc làm hết sức quan trọng. Bởi thực tế cho thấy, nếu trong một cấp, một ngành, một cơ quan đơn vị, người đứng đầu thật sự gương mẫu, trong sáng, chí công vô tư, có trách nhiệm với Ðảng, với dân, là người sâu sát thì chắc chắn không một cấp dưới nào dám làm điều mờ ám, gây tổn hại đến tổ chức, đến nhân dân. Chỉ những nơi vai trò người lãnh đạo yếu kém, tư tưởng thoái hóa, đạo đức và lối sống suy thoái, mới nảy sinh nạn tham ô, lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực...

Bên cạnh đó, công tác nhân sự cần được thảo luận thật dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể. Quan trọng hơn cả, công tác nhân sự phải bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhất là tinh thần chỉ đạo từ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó nêu rõ: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

Ngoài những tiêu chuẩn trên, tôi mong rằng, cán bộ trong nhiệm kỳ mới có nhiều cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, thực sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phải có đội ngũ như vậy thì mới thấu được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, mới tiếp thu được nhanh khoa học kĩ thuật tiến bộ và áp dụng vào thực tế để giúp họ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, vươn lên làm giàu chính đáng.

Diệp Chi (ghi)

Bà Nguyễn Thị Xuyến, đảng viên, Trưởng thôn Thanh Xuân, Ðội 19, xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên)

Thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng

Vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân dân đều thấy công tác triển khai đại hội Ðảng các cấp được đặc biệt quan tâm. Tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện quyết liệt. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đi vào thực tế đời sống, mang lại hiệu quả cao; nhiều cán bộ thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật bị điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời... càng làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng. Tôi thấy rằng, công tác chuẩn bị đại hội Ðảng các cấp đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng.

Ðảng bộ huyện Ðiện Biên được chọn tổ chức đại hội điểm, theo tôi, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm quan trọng. Vừa qua Huyện ủy đã quán triệt, triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội. Tại chi bộ thôn Thanh Xuân, đội 19 chúng tôi cũng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ðảng ủy xã, tiếp thu kịp thời kế hoạch của Huyện ủy, thực hiện các bước xây dựng kế hoạch đại hội chi bộ. Ðến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ và sẽ tổ chức vào đầu tháng 1/2020. Với vai trò là đảng viên, Trưởng thôn Thanh Xuân, Ðội 19, tôi thấy rằng công tác chuẩn bị đã thực hiện khá chủ động, tích cực và đúng, sát với tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Báo cáo chính trị đánh giá thẳng thắn, cụ thể kết quả hoạt động của nhiệm kỳ trước; từ đó đưa ra các mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế. Xác định, tham gia cấp ủy ở thôn bản có những đặc thù nhất định, đòi hỏi khi tiếp xúc, làm việc với đảng viên và nhân dân phải hết sức bình tĩnh, linh hoạt, giản dị, thấu hiểu; Chi bộ thôn Thanh Xuân, Ðội 19 đã thực sự nghiêm túc, dân chủ, khách quan trong công tác chuẩn bị nhận sự cho khóa mới để các đồng chí được lựa chọn cống hiến tốt nhất cho Ðảng, cho dân.

Thảo Vi (ghi)

Bà Lò Thị Miền, Bí thư Chi bộ bản Bắc 2, xã Lay Nưa  (TX. Mường Lay)

Lựa chọn cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự quyết tâm vào cuộc của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Mường Lay, đời sống người dân bản Bắc 2 nói riêng, thị xã nói chung đã có sự chuyển biến rõ rệt. Chất lượng đời sống từng bước được nâng cao, số hộ nghèo giảm, người dân đã được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, trẻ em được đến trường học tập. Riêng với người dân bản Bắc 2, toàn bản chỉ còn 2/73 hộ thuộc diện nghèo (chiếm 2,7%), phần lớn người dân có thu nhập ổn định, nhiều ngôi nhà sàn khang trang được xây dựng, minh chứng cho cuộc sống no đủ của bà con nơi đây. Vì thế, niềm tin của người dân với Ðảng ngày càng được củng cố, nâng cao, bà con luôn nghiêm túc chấp hành đúng chủ trương, chính sách mà Ðảng và Nhà nước đề ra. Sắp tới sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở thành công của nhiệm kỳ trước, tôi mong rằng công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội sẽ được các cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng để lựa chọn được những người xứng đáng nhất tham gia cấp ủy khóa mới. Ðó phải là những người có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ðặc biệt là phải có đủ đức, đủ tài, tâm huyết và trách nhiệm với công việc, gần gũi với nhân dân, có tinh thần đoàn kết, nói đi đối với làm, có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì lợi ích của nhân dân... Từ đó, đưa xã Lay Nưa nói riêng và TX. Mường Lay nói chung ngày càng phát triển.

Ðức Linh (ghi)

Bình luận

Tin khác

Back To Top