Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2020

18:02 - Thứ Năm, 09/01/2020 Lượt xem: 2597 In bài viết

ĐBP - Ngày 9/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2019, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển, tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt trên 80%. 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản, điều hành và kết nối vào Trục liên thông văn bản Quốc gia. Hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh đã được lắp đặt thông suốt từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với 10/10 huyện, thị xã, thành phố. Qua đó rút ngắn thời gian triển khai công việc từ tỉnh đến địa phương.

Công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng được triển khai tích cực với nhiều thông tin, văn bản được cung cấp kịp thời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 100% các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đều có trang thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử liên thông (theo hình thức thuê dịch vụ CNTT) cho 19 sở, ban, ngành tỉnh; 10 huyện, thị xã, thành phố và 130 xã, phường thị trấn trên toàn tỉnh được đưa vào vận hành chính thức theo địa chỉ https://dichvucong.dienbien.gov.vn; trong đó cung cấp 1.751 dịch vụ công mức độ 2; 251 thủ tục hành chính mức độ 3; 91 thủ tục hành chính mức độ 4 theo quy chuẩn phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp…

Mạng lưới bưu chính được mở rộng và hoạt động ổn định, đảm bảo; tổng doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 150 tỷ đồng (tăng 40 tỷ đồng so với năm 2018); trong đó bưu chính chuyển phát 25 tỷ đồng; tài chính bưu chính 35 tỷ đồng; dịch vụ khác 90 tỷ đồng. Nộp ngân sách địa phương trên 2 tỷ đồng. Chất lượng cung cấp dịch vụ viễn thông, internet ngày càng được nâng cao; mức độ phổ cập điện thoại thông minh, internet và sử dụng dữ liệu của người dân ngày càng tăng. Tổng doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm 2019 ước đạt trên 340 tỷ đồng (tăng trên 40 tỷ so với năm 2018). Nộp ngân sách địa phương 14,6 tỷ đồng.

Để thực thiện tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị tỉnh; báo cáo kịp thời kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực quản lý. Thành lập Trung tâm báo chí phục vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019; thực hiện tốt công tác quản lý phóng viên tác nghiệp tại các sự kiện lớn của tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quý biểu dương những kết quả ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đã đạt được trong năm 2019; Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong năm 2020, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về dịch vụ công trực tuyến; thực hiện quyết liệt việc nhận - gửi văn bản điện tử; đặc biệt, trong lĩnh vực an ninh mạng, ngành Thông tin và Truyền thông cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đảm bảo tối đa an toàn hệ thống, nếu hạ tầng an ninh mạng chưa được đầu tư thì có thể thuê. Đối với lĩnh vực báo chí, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường quản lý Nhà nước về báo chí, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh.  

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác