Năm 2020 đẩy mạnh công tác dân vận khéo

14:15 - Thứ Năm, 09/01/2020 Lượt xem: 4234 In bài viết

ĐBP - Ngày 9/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2019, các cấp ủy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao tránh nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Đồng thời, các cơ quan Nhà nước quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

“Năm dân vận chính quyền - 2019” được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đạt nhiều thành tựu tích cực. Các cơ quan Nhà nước đã tăng cường công tác thể chế, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2020, với chủ đề “Năm dân vận khéo”, công tác dân vận tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được nhân dân đánh giá cao, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương kết quả công tác dân vận đã đạt được trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực, phẩm chất kém, vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho đất nước.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top