Hội nghị Giao ban khối cơ quan MTTQ và các đoàn thể tỉnh

18:22 - Thứ Ba, 31/12/2019 Lượt xem: 8673 In bài viết

ĐBP - Ngày 31/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối cơ quan MTTQ và các đoàn thể tỉnh năm 2019. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm; tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh như: Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... MTTQ và các đoàn thể tỉnh tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM; thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 15-NQ/TU và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến, làm rõ một số nội dung về kết quả thực hiện năm 2019; đặc biệt chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém như: Việc phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể ở một số nội dung công việc chưa thực sự hiệu quả, thiếu chặt chẽ; một số cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước triển khai còn chậm, chưa hiệu quả; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa được thực hiện thường xuyên... Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ và các đoàn thể tỉnh đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: MTTQ và các đoàn thể tỉnh cần đổi mới nội dung, chất lượng công tác báo cáo; tăng cường phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể và các ban, ngành; xây dựng và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận