Năm 2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,8 – 3%

18:57 - Thứ Hai, 23/12/2019 Lượt xem: 8937 In bài viết

ĐBP - Ngày 23/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại tỉnh Điện Biên.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch tái cơ cấu ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành theo cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới, tạo giá trị gia tăng và đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thông thị trường xuất nhập khẩu. Môi trường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp được cải thiện; sức cạnh tranh quốc gia của nông sản hành hóa có nhiều tiến bộ. Năm 2019, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành và vượt ¾ chỉ tiêu, đó là: Kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS ước đạt 41,3 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt mức cao 10,4 tỷ USD, tăng 19,3%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 54%, có 111 đơn vị cấp huyện đặt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu đạt thấp là tăng trưởng GDP 2,2% (chủ yếu do bệnh dịch tả lợn châu phi làm giảm khoảng 1,1% tăng trường toàn nghành).

Tại hội nghị, bên cạnh những thành tích nổi bật đạt được, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của ngành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai chưa đồng đều ở các địa phương; đổi mới và phát trển các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu; sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến, chủ đạo; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu có dấu hiệu chững lại do giá xuất khẩu nhiều sản phẩm nông sản chủ lực giảm; dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, đặc biệt là dịch tả lợn châu phi đã lan rộng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của ngành; khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền khá lớn.

Năm 2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, ngành xác định nhưng chỉ tiêu cơ bản là: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8 – 3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9 – 3,05%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 59%; ít nhất 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 96%; thành lập mới 2.000 HTX nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2019. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, năm 2020, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành khai thác và tận dụng tốt lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường, xuất khẩu với chuỗi giá trị toàn cầu, tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác