Tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các hội đồng tư vấn

15:19 - Thứ Sáu, 20/12/2019 Lượt xem: 6558 In bài viết

ĐBP - Ngày 20/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng tư vấn, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Điểm cầu Điện Biên do đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 7 hội đồng: Dân chủ và Pháp luật, Văn hóa - Xã hội, Khoa học - Giáo dục và Môi trường, Kinh tế, Dân tộc, Tôn giáo, Đối ngoại và Kiều bào với tổng số thành viên là 126 vị. Tại Điện Biên có 2 hội đồng tư vấn là Dân chủ - Pháp luật và Kinh tế - Xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, các hội đồng tư vấn là lực lượng nòng cốt tham gia các hội nghị giám sát, phản biện, góp ý, nêu lên ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào các dự án luật, như: Bộ luật Lao động; bộ Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Bảo vệ môi trường; Luật MTTQ Việt Nam…; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay; các chính sách kinh tế, chương trình quốc gia về an sinh xã hội, các nội dung về dân tộc, tôn giáo; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam… Các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên hội đồng tư vấn có chất lượng, hiệu quả, sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn. Do vậy, nhiều ý kiến, góp ý, phản biện của hội đồng tư vấn được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, các hội đồng tư vấn tiếp tục được kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Các hội đồng xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, nghiên cứu thực tế những mô hình liên quan đến lĩnh vực hoạt động để tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam. Thường trực các Hội đồng tư vấn chủ động tham mưu với Ban Thường trực đặt hàng các nội dung cần tư vấn. Đồng thời, nghiên cứu tạo cơ chế rộng rãi hơn để các hội đồng tư vấn có thể tham gia trực tiếp tư vấn đối với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng pháp luật, chế độ chính sách và giám sát, phản biện…

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác

Back To Top