Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW

15:27 - Thứ Năm, 19/12/2019 Lượt xem: 8321 In bài viết

ĐBP - Ngày 19/12, Ban chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên phạm vi cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò công tác PBGDPL được nâng lên. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân có chuyển biến, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh trật tự. Chính sách về công tác PBGDPL được hoàn thiện, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ với việc ban hành Luật PBGDPL. Các chương trình, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; nội dung đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; hình thức PBGDPL được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng.

Trên địa bàn tỉnh ta, triển khai thực hiện Chỉ thị 32 đã nâng lên một bước nhận thức của các cấp, ngành về công tác PBGDPL, từ đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; góp phần quan trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc tổng kết Chỉ thị 32 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Trung ương đang tiến hành tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tổng kết Chỉ thị số 32 góp phần xây dựng định hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm Luật PBGDPL; tập trung tuyên tuyền, phổ biến các luật, văn bản, chính sách mới trong phạm vi quản lý... bảo đảm công tác PBGDPL ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận

Tin khác