Xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

Bài 2: Cán bộ là then chốt

08:41 - Thứ Tư, 18/12/2019 Lượt xem: 9733 In bài viết

ĐBP - Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định được tỉnh, các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở hết sức quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác tuyển dụng công chức, đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh nhằm tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu công vụ, mềm dẻo, linh hoạt khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

Các thủ tục hành chính được UBND phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) công khai tại bộ phận “Một cửa” giúp người dân dễ tìm hiểu thông tin. Ảnh: Minh Thùy

Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tuyển dụng gắn với vị trí việc làm và chính sách tinh giản biên chế theo các nghị định của Chính phủ gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 34/2014/NÐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. Ðến nay, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã ngày một nâng lên đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ tại địa bàn cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.698 cán bộ, công chức cấp xã (giảm 113 người so với năm 2018). Tổng số cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên là 2.436 người (chiếm 90,2%). Trong đó, công chức đạt chuẩn về chuyên môn từ trung cấp trở lên là 1.303/1.303 người (đạt 100%); cán bộ chuyên trách cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn từ trung cấp trở lên là 1.133/1.303 người (chiếm 86,9%).

Phường Mường Thanh là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Ðiện Biên Phủ. Với nhiều giải pháp trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; lý luận chính trị cho cán bộ, công chức đến nay 22 cán bộ, công chức phường đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (trong đó, hơn 90% có trình độ đại học); trên 90% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn, lý luận của cán bộ, công chức đạt chuẩn nâng lên, kỹ năng làm việc, đối thoại, giải quyết công việc với dân có nhiều chuyển biến tích cực. Ðẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, đến nay bộ phận “Một cửa” của phường thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Loan, phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) cho biết: Khi có nhu cầu chứng thực văn bản, giấy tờ theo quy định pháp luật mình ra phường. Vì cán bộ ở đây giải quyết công việc nhanh gọn, hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình, mình hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức của phường.

Nhằm từng bước tối ưu hóa hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân, TP. Ðiện Biên Phủ đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai hóa các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, cắt giảm đáng kể thời gian, giảm tối đa sự phiền hà và chi phí cho nhân dân. Phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền 9 xã, phường tại thành phố được tập trung đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ý thức đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường được nâng lên rõ rệt, từ đó tạo sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh cho biết: Chúng tôi đã quyết liệt triển khai các biện pháp trong xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện, đặc biệt quan tâm đến nhân tố con người và công tác cải cách hành chính, công tác công vụ để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền phường đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu nghị quyết đại hội các cấp đề ra.

Ðể xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh đề ra đó là xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, trong đó có chính quyền cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 cán bộ, công chức cấp xã 60% có trình độ trung học phổ thông; 65% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng: Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tại chính quyền cơ sở cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền cơ sở để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bộ máy chính quyền địa phương. Sâu sát trong đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm đối với những người giữ chức danh Chủ tịch UBND cấp xã. Ðồng thời, tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp ủy Ðảng, sự giám sát chặt chẽ của HÐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tham gia xây dựng chính quyền. Với gần 50% xã, phường, thị trấn trong tỉnh được công nhận đạt trong sạch vững mạnh hiện nay là minh chứng cho việc tỉnh đã nỗ lực thay đổi từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, cải cách từ chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bắt đầu từ cấp thấp nhất là cấp cơ sở. Kết quả này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở có thể đảm trách nhiệm vụ nặng nề hơn đặt ra trong thời gian tới.      

Bài 1: “Cầu nối” giữa Nhà nước với nhân dân

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác