Ban Tuyên giáo Trung ương

Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 208 - QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

16:36 - Thứ Ba, 17/12/2019 Lượt xem: 10563 In bài viết

ĐBP - Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 208 - QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận 66 - KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 185 - QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của các trung tâm chính trị cấp huyện trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện. Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 185 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trung bình mỗi năm, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong toàn quốc tổ chức hơn 76.400 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 4 triệu cán bộ cấp cơ sở. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã thực hiện tốt kế hoạch của cấp ủy cấp trên, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định số 208 - QĐ/TW, ngày 8/11/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị huyện. Theo đó, quy định này có 5 điều, bao gồm điều 1, quy định về vị trí, chức năng; điều 2, quy định về nhiệm vụ; điều 3 quy định về tổ chức bộ máy; điều 4 quy định về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ; điều 5 quy định về tổ chức thực hiện, cụ thể. So với Nghị quyết 185 - QĐ/TW, ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có một số thay đổi, bổ sung về tên gọi, cơ quan chủ quản, chức năng, nhiệm vụ… nhằm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác