Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông khóa V họp kỳ thứ 20

14:32 - Thứ Ba, 17/12/2019 Lượt xem: 9501 In bài viết

ĐBP - Ngày 17/12, Ban Cấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông, khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tổ chức kỳ họp thứ 20, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông khóa V.

Năm 2019, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ huyện Điện Biên Đông đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,270 triệu đồng/người; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 142% so với kế hoạch giao; số lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp đạt 123,53%; tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm 5,1%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 105% so với dự toán giao; trong đó, một số khoản đạt cao như: Lệ phí trước bạ (tăng 10%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng 36%); thu tiền sử dụng đất (tăng 9,23%)… Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Đại biểu dự hội nghị đã phân tích, nêu lên một số hạn chế như: Công tác bảo vệ, phát triển và trồng rừng chậm, kết quả đạt thấp; tình trạng tranh chấp đất đai, lấn chiếm, san ủi đất trái phép vẫn còn xảy ra; tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, di cư tự do có chiều hướng gia tăng; số vụ tự tử bằng lá ngon cao. Công tác quản lý, giám sát, chất lượng các công trình đang thi công còn nhiều yếu kém. Tình hình nợ đọng thuế vẫn cao (hơn 2,4 tỷ đồng); tình hình giải ngân vốn sự nghiệp thấp…

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Điện Biên Đông đề ra 15 mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, một số mục tiêu quan trọng như: thu nhập bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng/người; phát triển đàn gia súc tăng trên 5%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% trở lên so với năm 2019; thu ngân sách trên địa bàn đạt 11,65 tỷ đồng...

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác