Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

14:28 - Thứ Ba, 17/12/2019 Lượt xem: 10503 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chuyên đề học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 - “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Chuyên đề liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, các biểu hiện cục bộ, lợi dụng chức quyền, tham nhũng, xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 là rất cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, các đại biểu tiếp thu nội dung chuyên đề, kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả thiết thực. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai, học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu học tập; tuyên truyền sâu rộng gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề…

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác