Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò giám sát

08:54 - Thứ Hai, 16/12/2019 Lượt xem: 8095 In bài viết

ĐBP - Hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ là hoạt động mang tính xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật… góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp triển khai công tác giám sát sâu rộng tới tận cơ sở mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát xây dựng nông thôn mới tại thị xã Mường Lay.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo tổ chức giám sát công tác tổ chức, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các xã trên địa bàn. Bà Vàng Thị Bình, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo cho biết: Qua công tác giám sát nội dung này, MTTQ huyện nhận thấy còn nhiều bất cập, như: Việc tổ chức các nhóm 2 hộ trở lên chung nhau chăn dắt 1 con bò sinh sản dẫn đến thiếu trách nhiệm trong chăm sóc tiêm phòng, thức ăn bổ sung cho vật nuôi được hỗ trợ khiến cho việc hỗ trợ đạt hiệu quả thấp. Không chỉ vậy, công tác tổ chức, quản lý và thực hiện dự án ở một số xã còn lúng túng. Ban quản lý dự án hoạt động không hiệu quả, không nắm được tình hình triển khai dự án: Chưa xác định đúng giữa cho “cần câu cá” hay cho “con cá”. Việc huy động nguồn lực lồng ghép thực hiện dự án ở địa phương còn khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ của người nghèo, dẫn đến việc giúp người nghèo thoát nghèo nhưng tính bền vững chưa cao, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Từ kết quả giám sát, Ủy ban MTTQ huyện đã có kiến nghị gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã để kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh trong thời gian tới.

Ðó chỉ là một trong số hàng chục cuộc giám sát mà Ủy ban MTTQ cấp huyện triển khai trong năm vừa qua. Trung bình mỗi Ủy ban MTTQ cấp huyện triển khai 1 cuộc giám sát, riêng huyện Tuần Giáo và TX. Mường Lay tổ chức 2 cuộc. Ở cấp cao hơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ðoàn ÐBQH, HÐND tỉnh, các ban chuyên môn của HÐND, các ngành của tỉnh tham gia 8 đoàn kiểm tra, giám sát; chủ trì 4 cuộc giám sát (3 cuộc giám sát, 1 cuộc điều tra xã hội học). Các cuộc giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập trung vào các vấn đề: Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện chế độ chính sách cho ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở; việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020… Ðặc biệt là cuộc điều tra xã hội học về thực trạng tham nhũng vặt trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Cùng với đó, ngoài tự tổ chức giám sát, Ủy ban MTTQ cấp huyện phối hợp Thường trực HÐND và UBND cùng cấp và các phòng, ban chuyên môn thực hiện 64 cuộc giám sát về: Vệ sinh an toàn thực phẩm; hiệu quả sau đầu tư; công tác tạm giữ, tạm giam; tín dụng hỗ trợ sản xuất. Ở cấp xã, MTTQ tự tổ chức kiểm tra, giám sát 114 cuộc tập trung vào một số lĩnh vực sát sườn với quyền lợi của người dân: Cấp phát gạo cứu đói giáp hạt năm 2019; giám sát về chi trả tiền bảo vệ rừng tái sinh, nhận khoán khoanh nuôi; giám sát hỗ trợ cấp phát tiền điện cho hộ nghèo... Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cũng là nhân tố tích cực trong công tác này ở cơ sở với gần 250 cuộc giám sát.

Có thể thấy rằng, công tác giám sát của Ủy ban MTTQ các cấp được triển khai sâu rộng từ tỉnh tới cơ sở với nhiều vấn đề “nóng”, được dư luận quan tâm. Thông qua các cuộc giám sát, Ủy ban MTTQ các cấp đã kiến nghị nhiều ý kiến có chất lượng gửi các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết mang lại hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác